НГФК

Национален граждански форум за култура

National Civil Forum for Culture

 

ЗА НАС

ЧЛЕНОВЕ

СТРУКТУРА

СТАНОВИЩА

ДОКУМЕНТИ

ПАРТНЬОРИ

ВРЪЗКИ

 

 

Добре дошли на официалната страница
на Национален граждански форум за Култура!

 

Национален граждански форум за култура (НГФК, Форумът) е неправителствена и неформална организация. Форумът е широка коалиция, включваща над 50 граждански организации и НПО с дейност във всички сфери на културата, обединени от общия си интерес да влияят и участват в културната политика в България. По този начин НГФК се стреми да създаде по-добри условия за развитието на културата. Членове на Форума са представители на сдружения, съюзи, асоциации, общности, национални институции и браншови организации от всички сфери на изкуствата и културно-историческото наследство, любители, медии и потребители на културни продукти; предприемачи от икономиката и бизнеса; общности на младежки и други култури; изследователи и експерти по проблемите на културата.

 

Още...

 

 
СЛОВОТО