НГФК

Национален граждански форум за култура

National Civil Forum for Culture

 

»НАЧАЛО

»ЗА НАС

»ЧЛЕНОВЕ

»СТРУКТУРА

»СТАНОВИЩА

»ДОКУМЕНТИ

»ПАРТНЬОРИ

»ВРЪЗКИ

 

Становище на НГФК

относно
Законопроекта за държавния бюджет
на Република България за 2003 г., № 202-01-74,
внесен от Министерски съвет на 31.10.2002 г.

 

Национален граждански форум „Култура“ е притеснен от предвиденото в проектозакона за бюджета на РБ за 2003 година финансиране за българската култура.

Цифрите показват следното: Предвидената в проектозакона за бюджета субсидия на Министерството на културата е с 424 300 лева по-малко от миналогодишната субсидия. Имайки предвид, че е предвидено нарастване на работните заплати в държавния културния сектор, а разходите по поддръжката на сгради в най-добрия случай остават същите, очакваното реално съкращение на финансирането на културен продукт и неговото разпространение е още по-значително.
Субсидията за МК, която проектозаконът предвижда представлява 0,5292 % от републиканският бюджет и 0,1331 % от очаквания БВП.

За сравнение: средствата, които Унгария преразпределя за култура през републиканския си бюджет представляват 1,66 % от централния бюджет и 0,55 % от БВП (2001 г). В Албания субсидията за култура представлява 0,82 % от републиканския бюджет на страната (2002 г.).

Според изследване на отдел „Анализи“ на Министерство на културата в последните години средно едва около 35% от финансирането за култура идва от общините. Това поставя България сред страните-кандидатки за членство в Европейския съюз, които отделят най-малко средства за своята култура.

Очевидно е, че културата е някъде на най-ниските стъпала в приоритетите на правителството. Тази ситуация не е нова: но докато през последните години в абсолютно изражение субсидията за култура непрекъснато нарастваше, през 2003 година правителството ни предлага намаляване на субсидията.

Като граждански форум на организациите в областта на културата искаме ясно да заявим: не можем да подкрепим подобно съкращение на и без това мизерните средства, които държавата ни отделя за култура. Страната ни вече е на път да изгуби най-голямата си ценност - образованите хора и качествената култура, която създава. Смятаме, че подобна политика е недопустима и ще доведе до нареждането на страната ни в културна отношение сред страните от третия свят.

Настояваме за:

1) залагане в закона за бюджета за 2003 г. на субсидия за култура, която да отразява повишение спрямо предходната година

2) последователна държавна политика за развитието на българската култура, гарантирана с адекватно финансиране. Настояваме парламентът да обсъди и приеме стратегически цели за развитието на културата и да гарантира процент от БВП, който държавата ще заделя за култура.

 

СЛОВОТО

горе