НГФК

Национален граждански форум за култура

National Civil Forum for Culture

 

»НАЧАЛО

»ЗА НАС

»ЧЛЕНОВЕ

»СТРУКТУРА

»СТАНОВИЩА

»ДОКУМЕНТИ

»ПАРТНЬОРИ

»ВРЪЗКИ

 

Становище на НГФК

по проектозакона за филмовата индустрия

 

Общото събрание на Националният граждански форум за култура на свое заседание на 15.10.2002,

- вземайки под внимание становищата на различните Министерства по проектозакона за филмовата индустрия, подготвен от Министерството на културата;

- отбелязвайки несъответствието на проектозакона за Филмовата индустрия с правителствената програма;

- отчитайки решението на работната група по проектозакона от 17.09.2002 г., взето с пълно единодушие на представителите на Асоциацията на филмовите продуценти, Българската асоциация на кинорежисьорите, „Бояна Филм“ ЕАД, Съюза на българските филмови дейци, Филмаутор, филмова студия „Време“, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, представители на разпространителите, представители на Министерството на културата, включително и заместник министъра г-жа Анда Палиева, че без шест важни положения този закон няма смисъл, а именно:

1. гарантиране на „санитарен“ минимум държавна субсидия в размер на средностатистическите бюджети на пет игрални, десет пълнометражни документални филма и сто и двадесет минути анимация;

2. прехвърляне на неизползваните средства за следващата бюджетна година;

3. определяне на квота за присъствие на европейска (в това число и българска) продукция в местата за осъществяване на показ;

4. предоставяне на ежемесечна статистическа информация относно разпространявани или показвани заглавия, брой прожекции за всяко заглавие, брой зрители и приходи от всяко заглавие;

5. определяне на диференцирана ставка по ДДС за приходите от разпространение и показ на аудиовизуални произведения, като разликата до общия ДДС отива по определена схема за ново производство;

6. финансова самостоятелност на Агенция НФЦ и гарантиране на средства за проекти; средства за членски внос в международни организации, фондове и програми в областта на филмовата индустрия и аудиовизията, в които членува Република България; средства за издръжка на Агенцията

 

- изразявайки категорично становище, че тези шест точки далеч не са достатъчни за създаването на финасов механизъм, в съответствие с правните изисквания, политиката на Европейския Съюз във филмовата и аудиовизуалната област и съобразен с най-добрите европейски практики:

 

РЕШИ:

 

1. Препотвърждава изцяло решението на Общото събрание на Националния граждански форум за култура от 15 юли 2002 г. в подкрепа на проектозакона за филмовата и аудиовизуалната индустрия, подготвен от Българската Асоциация на кинорежисьорите и Асоциацията на филмовите продуценти и предлага той да бъде внесен за обсъждане в Комисията по Култура при Народното Събрание;

2. да бъдат организирани широки публични дебати по нормативното регламентиране на аудиовизуалната индустрия както по време на XXV-тия фестивал на българския игрален филм „Златна роза“ във Варна, така и след него;

3. да направи обръщение към Комисията по Културата при 39-тото Народно събрание и министрите, дали становища по проектозакона, най-вече Министъра на Финансите, Министъра на Икономиката и Министъра по Евроинтеграцията за участие и вземане предвид становищата, изразени по време на публичните дебати и кръглите маси;

4. да изпрати като свои представители доц. Любен Попов и доц. Иван Евтимов за участие в кръглата маса за нормативната уредба на филмовата и аудиовизуалната индустрия в България, организирана в рамките на фестивала „Златна роза“.

 

СЛОВОТО

горе