Литературен форум  

Брой 1 (424), 29.08. - 04.09.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

Президентът награди седем българисти

 

На 24 август президентът Петър Стоянов връчи най-високото държавно отличие - орден ”Стара планина”, първа степен, на учени българисти за извънредно големите им заслуги за популяризирането на българската култура и литература.

Ето и имената на наградените и кратки данни за тях:

Норберт Рандов - роден през 1929 г. в Алтцерлиц, Германия. Известен славист, изследовател и преводач на българска литература, защитил аспирантура в България. Преподавал старобългарска литература в университета “Хумболт” в Берлин. Преводаческото творчество на Норберт Рандов включва огромен брой произведения на български писатели от средновековието до днес, като всички негови преводи са съпроводени със студии и научни изследвания за авторите.

Проф. Ото Кронщайнер - известен австрийски славист и българист, роден през 1938 г. Председател на Австрийско-българското дружество в Залцбург (до 1992 г.), почетен член на Дружеството на филолозите българисти в София, носител на орден "Кирил и Методий” (1985 г.), носител на орден “1300 години България” (1986 г.), носител на орден “Климент Охридски” (1988 г.). Доктор хонорис кауза на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий” и на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Проф. д-р Джузепе дел Агата - италиански филолог - славист и българист, работил в областта на старобългаристиката, изследовател на литературния език на българското възраждане и формирането на новобългарския книжовен език. Специализира българистика в Софийския университет, професор по български език и литература в университета в Пиза. Член на Дружеството на филолозите българисти и почетен доктор на Софийския университет.

Проф. д-р Майкъл Холман - един от най-известните английски българисти - езиковед и преводач. Автор на материали върху българската литература, в областта на теорията, критиката и практиката на превода. Превежда на английски творчеството на Николай Хайтов, Йордан Йовков, Чудомир и др. Организатор на двата англо-български симпозиума по хуманитарни науки в Лондон (1982 г.) и Благоевград (1985 г.).

Проф. д-р Дануше Хронкова - чешки българист - литературовед и преводач. Завършва специалност българистика в Карловия университет в Прага, работи в Българския културно-информационен център в чешката столица. Превежда Иван Вазов, Гео Милев, Вера Мутафчиева и други, консултант и инициатор на преводни издания с българска поезия.

Проф. Ян Кошка - най-известният словашки българист литературовед. Специализира българска литература в СУ “Св. Климент Охридски”. Работи върху проблеми на българската литература и култура в продължение на четири десетилетия. Автор на редица монографии, студии, преводи, рецензии върху българската литература.

Проф. д-р Игор Калиганов - руски филолог - славист и българист, изследовател на старобългарската литература. В над 100 научни труда Калиганов разглежда развитието на старобългарската литература и българо-руските литературни връзки през средновековието.

Българската литература

© 2000 Литературен форум