Литературен форум  

Брой 3 (426), 12.09. - 18.09.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 Българският Великден Когато ехото не заглъхва

У нас искат свободата, но без задълженията

...Налице е силна вътрешна съпротива. Заради присъщия ни консерватизъм. Заради високите изисквания, на които ние трябва да отговорим, и заради страха, че няма да сме в състояние да се справим. Има страх от радикални промени. Българското общество не обича радикални промени и никога не ги е обичало. Спомнете си какво казва Захари за Априлското въстание, спомнете си как са си палели дюкяните, за да знаят, че не могат да се върнат обратно. Колко трудно българинът тръгва на радикална промяна си спомнете, за да разберете, че и сега ние изпитваме същото.

Какъв е основният проблем на вътрешнобългарската дискусия за европейското членство? Основният проблем е отговорността – съпротивата срещу това да се поемат отговорности. Да се поеме грижата. Новият баланс на отговорност трябва да бъде приет и закрепен в България. Всеки трябва да знае, че свободата, която получава, защото заедно с европейското право ние получаваме и европейска свобода. И заедно с европейската свобода ние получаваме европейски задължения. А заедно с тях и европейски отговорности. И то всеки, който получава свобода, всеки получава задължения и отговорности. Това е най-трудното нещо за разбиране в българското общество.

Всеки иска свободата, но някой друг да носи задълженията. Някой друг да бъде отговорен за неговата свобода. И, разбира се, свободатa се изопачава в слободия. Това е основният проблем.

Aз мога да го илюстрирам с десетки случаи. Ето например проблема, който ние се опитвахме да въведем в нормализиране на търговията. На пръв поглед дребен въпрос. Искахме просто да се дават касови бележки, както се дават навсякъде, т. е. да има регламентирана търговия, да може продаващият да носи отговорност за стоката, която продава, да има гаранция, че цялата тази търговия е станала съобразно закона. Ние тук срещнахме една интересна съпротива. И то не само на хората, които са лично заинтересовани. Ние срещнахме съпротива и на медии, срещнахме споделена съпротива. Не беше съгласно обществото първоначално, защо пък всичко да се прави съобразно закона. Нещо, което предполагам на всички ви тук ще ви се стори много учудващо, но това е факт. И когато, говорейки за тази търговия, за търговията на едро, за търговията на дребно, се изправихме лице срещу лице с хората, чиито интереси на практика се защитават и, разбира се, ограничават от въвеждането на касовите апарати, аз им казах следното: от вас зависи дали ще приемете тези правила. Елементарни правила на нормална легална търговия. Когато ги приемете, тогава ще сме готови да станем част от европейския пазар. Ако не ги приемате, в продължение на десетилетия, десетилетия ще стоите встрани от европейския пазар. Ако истински искате нашата търговия да стане като тази в страните – членки на Европейския съюз, ако искате да не се срамуваме от тези сергии с техния ориенталски колорит и недостатъци, вие трябва да приемете правилата. И ето един участък, мъничък участък от пътя към Европа, беше изминат с такива огромни емоции, с такава съпротива.

(Из встъпителното слово на министър-председателя Иван Костов)

Българската литература

© 2000 Литературен форум