Литературен форум  

Брой 3 (426), 12.09. - 18.09.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Венислав Йотов

Успява, който иска да успее

Завършил Техническия университет в София, работил в държавната администрация след защита на магистърска степен по финанси в САЩ. От две години работи за “Американ Интернешънъл Груп”, а от една година е неин изпълнителен директор в България.

 

...Нашето поколение има отговорността да проведе успешни преговори за присъединяването на България към Европейския съюз с максимално защитени национални интереси. Това налага обединението на всички българи, които могат да се включат в подготовката и провеждането на тези преговори. Вярваме, че всички ние, всеки в различна степен, бихме могли да допринесем за успешното приключване на преговорите за членство в Европейския съюз. По време на тази среща ние очакваме да се запознаем с хората, които подготвят и водят преговорите. Още не знаем как точно бихме могли да им бъдем полезни, но искаме да изразим нашето желание да помогнем и да им кажем с какво точно се занимава всеки един от нас и какво може всеки един от нас. Съвсем просто казано, очакваме да се създаде работещ механизъм и мрежа от контакти.

Очакваме държавата да се възползва от нашите знания, опит и професионални връзки. Също така очакваме държавата да изслушва това, което казваме и ще казваме, да отговаря на въпросите, които поставяме, и на критиките, които отправяме.

В същото време ние си даваме сметка, че хармонизирането на нашето законодателство с европейското и влизането в Европейския съюз няма да доведе автоматично до въвеждането на европейската ценностна система в нашето общество и държава. Ще трябва да го осъзнаем и да си дадем ясна сметка, че този път не е кратък. Ние ще трябва да се научим как се прави бизнес по европейски, как се работи по европейски, как се прилагат и спазват законите. Ако можем да помогнем на обществото да съкрати този път още повече, ще сме направили това, за което сме се събрали днес.

Има и още много други неща, на които ще трябва да се научи нашето общество, но най-важното е да се научим да мислим по европейски – и не само политиците, не само тези, които сме “успели” в България и чужбина, а всички – целият ни народ. За нас “успели” е условно разделение, защото всеки успява според това колко иска да успее. Това е именно голямото предизвикателство пред всички нас – да си повярваме, че можем да успеем по нормален начин – без да се оплюваме, без да се заблуждаваме, без да лъжем, без да се подкупваме или да се продаваме. Голямото предизвикателство за нашето общество, за всички нас е да създадем условия, за да може всеки, който иска, да може да успее и в България, и в чужбина.

3а нас “Българският Великден” е и възможност да споделим с управляващите нашите болки и тревоги от настоящето на страната, нашите идеи и предложения за нейното бъдеще.

Уверяваме ви, че ще бъдем искрени докрай и напълно политически безпристрастни. Иска ни се да вярваме, че “Българският Великден” ще положи началото на един диалог между държавата и младите можещи хора в България и извън нея – не с една или друга политическа сила, а с държавата, защото ние всички сме българи и ние всички искаме да можем да живеем в нашата страна по-добре. Нещо повече, ние вярваме, че след това събиране ще се утвърди зародилата се вече неформална общност във виртуалното пространство на Интернет.

Ние мислим, че тя ще може да служи като коректив на всяко едно правителство в страната. Все по-често вече се убеждаваме, че българското лоби в чужбина се формира в момента от всички нас – тези, които работят в страната, и тези, които работят в чужбина. И колкото по-бързо нашето общество и властимащите се научат да се възползват от него, толкова по-бързо ще успява страната да постига своите цели.

И аз като господин министър-председателя накрая бих искал да благодаря на нашите родители, на нашите близки и учители за това, че са ни създали и възпитали такива, каквито сме, за това, че са ни научили да вярваме в себе си, за това, че са ни научили да стигаме там, закъдето сме тръгнали, без да правим компромиси. Не мога да не бъда оптимист за бъдещето на България, виждайки колко много хора има в тази зала – хора, които са си повярвали.

Благодаря ви за вниманието и успешна работа на всички нас през тези два дни.

Забележки, коментари и предложения изпращайте на адрес: webmaster@goverment.bg

Българската литература

© 2000 Литературен форум