Литературен форум  

Брой 4 (427), 19.09. - 25.09.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

  Образованието - между европейското и националното

Ангелина Илиева

Възможно и невъзможно

 

Ангелина Илиева е студентка IV курс славистика в университета “Нортуестърн”, Чикаго

Не съм участвала в “Българският Великден”, но мисля, че е много добра идея, защото е хубаво да се привлекат всичките тези хора, които по някакъв начин са излезли оттук и малко или повече са добили друг поглед върху това как може по друг начин да се живее и да се правят бизнес, наука, култура и т. н. Освен това са създали някакви връзки и е добре това да се използва - да помогнат с опита си или да се ангажират с пропаганда или реклама от българска страна на България. Би било добре, ако се издаде книга за това събитие, за най-важното от тези два дни, би било полезно за българите, които не са могли да присъстват.

Опитвам се, доколкото мога, да държа връзка с България, има доста възможности, но съвсем не е това, което трябва. Има го и Интернет, но друго си е, когато си тук, в тази среда, особено по отношение на литературата, какво се издава и предлага и т. н. В Интернет информацията пристига с малко закъснение, отнема повече време, по-трудно е.

Намирам, че промяна в България има - и в положителна, и в отрицателна насока. Например в София е положителна, но в другите градове не е така - Пловдив например. Но като цяло има го усещането за живот, за дух, хората се опитват да се развиват. В по-малките градове нещата стават по-трудно по ред причини, една от които е концентрацията на капитали именно в София. В Америка наистина има повече центрове, в които са съсредоточени капитали, но не са толкова много в сравнение с територията й. Една американска провинция е страшно тъжно място - и там, като у нас, има невероятна разлика между провинцията и по-големите центрове.

Ако трябва да избирам някой от двата начина на живот - тук, в България, или там, в Америка, - то честният отговор на всеки човек на моето място би трябвало да е някакво съчетание от двете, което обаче за съжаление е невъзможно.

Българската литература

© 2000 Литературен форум