Литературен форум  

Брой 4 (427), 19.09. - 25.09.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

  Когато ехото не заглъхва...

Николай Василев

България - общата ни мечта

 

Николай Василев е асоцииран директор в лондонската инвестиционна банка “Warburg Dillon Read”. Живее в Лондон от три години. Специализирал в Япония и САЩ.

 

Уважаеми господин министър-председател,

уважаеми дами и господа,

скъпи колеги,

Най-напред ми позволете от свое име и от името на всички участници от България и от чужбина да благодаря на г-н Костов и на организаторите, че ни предоставиха честта и националната гордост да участваме в “Българският Великден”.

Според нас организацията на това мероприятие беше прекрасна. Ние наистина дойдохме с непълни, със смесени очаквания, но според нас по-добре от това едва ли можеше да бъде. Наистина всеки от нас имаше възможност в работните групи да говори със свои колеги, да изрази своето мнение по професионални въпроси. Аз например лично говорих в четири групи, в две различни зали.

 

Препоръката ми към г-н Костов и правителството е наистина да вземат предвид някои наши коментари и предложения, тъй като те биха могли да ги използват за своята кауза, а тази кауза, както каза г-н Костов, това е неговата мечта - България да бъде пълноправен член на Европейския съюз.

 

Нашата мисия като български граждани е да работим с всяка следваща държавна администрация за модернизирането на страната. Както виждаме, в тази зала, а също така и извън нея (знаете, има много, хиляди наши колеги, които не можаха да пристигнат тук на тази среща) е събрана толкова много енергия, толкова много интелектуален потенциал, че ние просто сме длъжни да го използваме за модернизирането на страната.

 

Както знаете, ние сме просто честни млади хора и сме пълни със стремеж да променим света. В тази връзка, като част от нашето участие в тази среща, заедно с колегите от Лондон започнахме инициатива, която по абсолютно неочакван начин беше подкрепена от стотици познати и по-скоро непознати наши колеги от над десет страни по света и в България. Това беше идеята да спасим един човешки живот, знаете за случая с бебето от Варна.

 

Благодаря ви много. Желая ви успех и да вярваме в бъдещето на България.

 

Забележки, коментари и предложения изпращайте на адрес: webmaster@government.bg

Българската литература

© 2000 Литературен форум