Литературен форум  

Брой 4 (427), 19.09. - 25.09.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Пирин Бояджиев

Бягства

БАЩИНА КЪЩА

Победените във нея се завръщат.

 

БЯГСТВО

Къде да бягаш, щом не можеш от себе си да се укриеш.

 

ДИАЛЕКТИКА

Единството ми е в противоречията със самия мене.

 

САМ В СЪНЯ

Дори насън съм сам-самин.

 

СТУД

Студено ми е от студа във мене.

 

ОЧАКВАНЕ

Не чакам нищо. Очаквам Нищото.

 

ДВОЙНА СЛАБОСТ

Нямам сила да настоявам, мямам слабост да умолявам.

 

ДЪЛЪГ ПЪТ

Дълъг път съм минал. Не съм никъде стигнал.

 

ЗАВРЪЩАНЕ

Към миналото постоянно се завръщам като към някакво далечно бъдеще.

 

ВРАТИТЕ

Вратите на грядущето за мене са отворени към скъпи, съкровени спомени.

 

БЕЗ ПРИЯТЕЛ

Отде приятел, щом на себе си съм станал неприятел.

 

СТАРОСТ

Изцежда се животът и не остава нищо за смъртта.

 

СЛЪНЧОГЛЕД

Навсякъде и винаги е слънчоглед. А ние, хората, все търсим сянката навред.

 

Българската литература

© 2000 Литературен форум