Литературен форум  

Брой 4 (427), 19.09. - 25.09.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

  Образованието - между европейското и националното

 

Съпричастен с вас
Силвия Петрова разговаря с проф. д-р Хайнц Миклас

 

Проф. д-р Хайнц Миклас е декан на катедрата по славистика във Виенския университет и д-р хонорис кауза на СУ "Св. Климент Охридски".

Професор Миклас, защо избрахте да се занимавате с българистика изобщо?

- От самото начало ме интересваше българският език от две гледни точки. Едната беше, че българският език като съвременен език се отличава доста от другите славянски езици по своята структура. Той е един от двата балкански езика, които показват структурните явления, присъщи на новогръцкия, на румънския, на албанския и т. н. езици - това от типологическа гледна точка. Другата (даже по-важна за мен) черта на българския език е, че е последователно най-старият засвидетелстван славянски език, старобългарски - като един от моите любими предмети на изучаване. Старобългарският винаги е бил най-главният ми предмет на изучаването на славянските езици.

А откъде според вас идва разделението старобългарски, славянски и черковнославянски?

- Разделението на различни етапи в развитието на старобългарския идва от времето на Петър Велики. Появяват се естествено и други редакции по-рано - в Сърбия, в славянския изток, че и в Румъния, но само от появата на първите печатни извори, които след това мигрират по Балканите, тази нова източнославянска норма се пласира и в пределите на старобългарския, среднобългарския, старосръбския и т. н. Т. е. функцията на старобългарския се поема от черковнославянския, от руска редакция, по-общо казано.

Руснаците бяха изявили претенции, че именно руският е първият писмен славянски език. Вие на какво мнение сте?

- Винаги е имало стремления един пасаж от житието на Константин Кирил да се свърже с появяването на един от типа руски, староруски писмен език, но всички тези опити са повече фантастични, отколкото реални. Всички тези хипотетични мисли просто нямат солидна основа. Не може просто да се предполага, че преди глаголицата е имало славянско писмо.

Какво е отношението ви към въпроса за македонския език - дали той не е македонски диалект на българския език? Как се възприема този въпрос в Европа?

- Вижте, днес има два писмени стандартни езика. Двете държави са всепризнати и не може да има спор за езика. А от историческа гледна точка нещата могат да се видят в един друг план. Аз изхождам от позицията на българските учени, според която по времето на появяването на първия писмен славянки език е имало само една държава. Ако изходим от позицията, че Кирил и Методий са от Солун, и солунските диалекти могат по много черти да се присъединят към българската говорна област. Можем да кажем, че те са старобългарски диалекти, но от териториална гледна точка, от географска можем и да кажем, че са македонски. Аз мисля, че този спор не води доникъде.

Знаем, че сте били на събора в Рожен. Как се почувствахте там, повече българин?

- Аз се чувствах отлично. Вижте, аз отново живея в Австрия след 23 години в чужбина и се чувствам повече като европеец. Но трябва да призная, че когато съм в такава компания, наистина се чувствам като българин или пµ българин и аз се гордея с това, че имам възможност в едно такова общество да живея като свой човек.

А българите пµ българи ли ги видяхте там, на събора?

- Там имаше много българи от целия свят - от Южна Америка, от Германия, отвсякъде - и атмосферата, която се създаде тогава, беше много интересна. Аз мисля, че те са се чувствали, от една страна, много добре в родината си, а от друга - са получили нови впечатления за сегашната България, която е коренно различна от онази, която са напуснали. Когато г-н Стоянов произнесе своята реч в театъра на Смолян, аз видях, че много от българите се чувстват ангажирани с проблематиката на днешното развитие на България - това беше просто видно навсякъде.

Отново се разисква въпросът за Изтока и Запада - това е проблем от средновековието. Възможна ли е според вас една обединена Европа? Къде е мястото на България на Балканите?

- Аз съм убеден, че има възможност за една обединена Европа, че Европейската общност трябва непременно да се разшири, мисля, че България трябва да влезе в нея и за това в Австрия няма други мнения, поне от страната на интелигенцията и политиците.

Един последен въпрос - с какво се занимавате, над какво работите в момента?

- Сега се занимавам с най-любимата ми тематика, със Синайските ръкописи, които са открити през 75-а година в манастира “Св. Екатерина” - глаголически ръкописи от X - XI в.,- и те представляват една огромна задача за нашата наука. Ръкописите, с които се занимавам, са части от други, познати ни от началото на нашия век, както и такива, които са новооткрити, с много богат материал, който играе важна роля в проблематиката Изток - Запад. По-специално говоря за т. нар. Синайски мисал, който показва явни черти от итало-гръцки, но и от латински образци. Това е една много интересна колекция, която трябва да се изследва, и тогава ще имаме нови сведения за развитието на писмеността не само по времето на Кирил и Методий, но и по времето на цар Симеон и Петър.

Българската литература

© 2000 Литературен форум