Литературен форум  

Брой 4 (427), 19.09. - 25.09.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Захари Стоянов

На принципистите

 

...Днес няма Турция, няма Румелия, далеч е Русия, не ни е длъжност да ходим и там да ратуваме, работим според силите си и понятията си да спазим своето отечество, което силни врагове искат да катурнат с главата надолу. Трябва ли и днес да се държим като слепци от знамето на в. “Борба” и от началата на руските за в Русия революционери? Против кого да воюваме и да се мъчим да го събаряме? Против княза? Тая длъжност в отношение на последния я изпълнява Александър III, Гирс, Хитрово, Бендерев, Миларов, Нелидов, Каравелов, Климент и други още, а ние сами ходихме в мемлекета и на къщата на княза, когото със сълзи молихме да дойде в България и спаси кораба от бурите. Ние сме казали още подир 6 септември, че един български държавен глава - забележете добре - български - е необходим фактор за нашето съществувание. Против министрите в България да вдигнем врява? Че защо? Ние имаме в тях пълна вяра, защото ги видяхме в тежките времена, когато се държаха на копринен кончец, когато им се предлагаше половината от руския бюджет. Те си останаха българи...

В. “Свобода”, I, 100, 17.XII.1887

Българската литература

© 2000 Литературен форум