Литературен форум  

Брой 5 (428), 26.09. - 02.10.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Лора Шумкова

Електролукс

От 18 до 20 октомври в софийския хотел “Шератон” се проведе единственото за Югоизточна Европа изложение Docu World 2000, което представя последните високотехнологични разработки на Xerox. Една от тях е Digi Book, с която на 18 и 19 септември беше сканирано и архивирано Врачанското евангелие като част от проекта “Гутенберг ХХI век”, стартиран от Xerox в Европа.

Проектът включва сканиране на стари и застрашени от унищожаване книжни документи, архивирането им и възможността да бъдат възпроизведени с максимално приближение до оригинала или използвани в електронен вид. Проектът е започнал в Австрия със сканирането на един от малкото запазени екземпляри на библията на Гутенберг. Електронният носител е предоставен за обществени нужди, като са отпечатани и няколко хартиени екземпляра. Един от тях беше показан в София по време на изложението Docu World 2000.

Във Франция, Холандия и Дания със съдействието на Xerox периодично се сканират и архивират редки антични екземпляри, които се предоставят за безвъзмездно ползване на библиотеки и музеи. В България проектът “Гутенберг ХХI век” стартира с любезното съдействие на Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. По предложение на служител от библиотеката първият ценен паметник на българската култура, който беше сканиран и архивиран беше Врачанското евангелие.

Врачанското евангелие е изборно евангелие, което означава, че избрани евангелски четива са подредени според реда им на четене, установен от православната църква за цялата богослужебна година – от Пасха до Велика събота. Ръкописът е датиран между втората половина на ХIII в. и първата половина на ХIV в. и е дело на анонимен български книжовник от врачанския район. Паметникът е изключително ценен за изследователите заради оставените от автора приписки. Интерес предизвиква и украсата на евангелието, особено няколко уникални за България специфични инициали с животински и човешки изображения.

Българската литература

© 2000 Литературен форум