Литературен форум  

Брой 6 (429), 03.10 - 09.10.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

Стартира обучението в Балканската медийна академия

Balkan Media AcademyС международен семинар на тема “Медийно развитие и медийна наука в съвременна Европа” на 23.09.2000 г. в София стартира Балканската медийна академия. Новата и първа по рода си общобалканска образователна институция беше създадена по инициатива на сдружение “Балканмедиа” под егидата на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа. Семинарът беше открит с встъпителен доклад на монсеньор проф. д-р Георги Елдъров от Ватикана и с лекция на д-р Уве Хазебринг - директор на “Ханс Бредов” институт при Хамбургския университет. Това е най-старият и реномиран изследователски център за масмедии в Германия, който тази година отпразнува 50-годишния си юбилей. Проф. д-р Дмитрий Рушкин - директор на Центъра за масмедии при Петербургския университет запозна участниците с перспективите на развитие и проблемите на медиаизследователската дейност в условията на преход в посткомунистическите общества. В семинара участваха медийни специалисти от България, Македония, Румъния и Албания. Дейността на Балканската медийна академия, която се ръководи от акад. д-р Росен Милев, се осъществява в партньорство с Европейския съюз, ЮНЕСКО, Съвета на Европа, както и с институции от Германия, Австрия, Швейцария, Ватикана, Франция, Русия и Великобритания. Учебната програма включва интензивни курсове и семинари по медиен мениджмънт, интеркултурна комуникация, пъблик рилейшънс, медийни изследвания и анализи и др. за журналисти от Югоизточна Европа.

Българската литература

© 2000 Литературен форум