Литературен форум  

Брой 6 (429), 03.10 - 09.10.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 Българският Великден Когато ехото не заглъхва

Информационно и медийно осигуряване на преговорите
Преговорите - начин на водене и цели

Въпросите, които бяха отправени към модераторите, намериха своите отговори в експозетата на г-н Александър Божков, главен преговарящ на Република България с Европейския съюз и г-н Радко Влайков, говорител на МВнР. В дебатите взе участие и г-жа Надежда Михайлова - министър на външните работи.

 

Външният министър насърчи присъстващите към бъдещо сътрудничество. Надежда Михайлова каза, че за промоцията на България трябва да бъде разработена стратегия, в чието реализиране могат да се включат с конкретни предложения всички българи, независимо в коя точка на света се намират. Министърът на външните работи призова още лобирането в полза на България да стане неизменна част от дейността на всеки един от присъстващите.

 

По време на дискусията бе отчетена важността на преговорите, както и “инструментариума”, с който България ще постигне пълноправно членство в ЕС.

 

Дебатите в двете секции бяха концентрирани върху следните моменти:

 

- Интегрирането на страната ни в Европейския съюз, запазвайки българските национални ценности и българската идентичност

 

- Желанието на България за присъединяване, мястото и ролята ни в Обединена Европа, от една страна, а от друга, желанието на Европа да се присъединим и станем неразделна част от нея.

 

Участниците в срещата предложиха своето съдействие по разработването и провеждането на информационното и медийно осигуряване на преговорите.

 

Отправено бе предложение за провеждане на масови културни дни на България в Европа.

 

Поставени бяха въпроси, свързани с конкретни мероприятия, а именно представянето на България на фестивала в Брюксел през 2002 г., участието ни в ЕХРО 2000 и др. Като недостатък в изграждането на един по-добър имидж на страната ни по пътя към Европа бе отбелязана липсата на координация между отделните институции. Отправен бе апел към правителството за по-тясно сътрудничество с неправителствените организации при провеждане на мероприятия от този вид.

 

Проявено бе желание за провеждане на такива срещи в бъдеще и бе отправен призив за поддържане на едно по-нататъшно сътрудничество, чрез използване на съвременни методи за комуникация, базирани на Internet с възможност за дискусия не само между участниците във форума и българската администрация, но и между всички българи, компетентни в съответната област, независимо от мястото им на пребиваване, в България или извън нея, за постигане на крайната цел - пълноправно членство в Европейския съюз.

Българската литература

© 2000 Литературен форум