Литературен форум  

Брой 6 (429), 03.10 - 09.10.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Тома Марков

април


0.
“Всеки на този свят
прави нещо без мен”
ФСОЛ

1.
Силуетите на мъртвите заводи
до градовете сега
са изпразнени като лицата
на жителите в тези градове

всичките граждани вече са бивши работници
дори лицата на мъртвите фасади
на заводите всъщност
са мъртвите лица на хората.

2.
Линиите за товарни вагони ръждясват
вятърът отдавна е отвял брашното
от сивите силози /,/ с издишвания
в складовете за тютюн складират

въздуха за астматиците от градската управа
- те странно са същества които
не плуват и които не танцуват
- поводите за забави свършиха.

3.
Хората по градовете до
мъртвите силуети на
заводите сега
обикновено пият

има работа само за
таксиметрови шофьори но
хората които пият и не
работят не карат добре.

4.
Безработицата е 75%
помощта за безработни
е сто пощенски марки,
а алкохолът скочи с 30%

поетите които си седят по градовете
до мъртвите силуети на заводите
са сред пролетта в таксита
карани от безработни вечер.

Българската литература

© 2000 Литературен форум