Литературен форум  

Брой 6 (429), 03.10 - 09.10.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Лора Шумкова

Конгрес по футуро...уупс, тракология

Повече от 150 изтъкнати учени от България, Европа и САЩ взеха участие в Осмия международен конгрес по тракология Тракия и Егеида, който се проведе от 25 до 29 септември в София и Ямбол. Той е съвместен проект на МФ “Антична Европа” и Международния съвет за индоевропейски и тракологични изследвания. Международни конгреси по тракология се провеждат на всяка четвърта година от 1972 г. насетне.

Организатори на конгреса бяха Международният съвет за индоевропейски и траколожки изследвания, Институтът по тракология към Българската академия на науките, Международна фондация Europa antiqua, Катедрата по стара история, тракология и средновековна обща история на СУ “Св. Климент Охридски” и департамент “Общество и култура на Средиземноморието” на Новия български университет. Конгресът се финансира изцяло от спонсорство.

Работата на конгреса беше разделена в четири секции, чиито заседания се проведоха в Софийския университет и в историческия музей в Ямбол:

  1. Ранна Тракия (IV хил. - първа половина на II хил. пр. Хр.)

  2. Тракия в микенското койне (17-16 - 9-8 в. пр. Хр.)

  3. Тракийските царе в политическия живот на Югоизточна Европа през I хил. пр. Хр.

  4. Култура на тракийското нелитературно общество. Тракийски орфизъм (средата на II хил. пр. Хр. - Късна Античност).

Поради големия интерес последните две секции заседаваха в по две зали едновременно. По време на конгреса се проведе и заседание на Международния съвет по индоевропеистика и тракология.

Министърът на културата г-жа Емма Москова и кметът на София г-н Стефан Софиянски поздравиха участниците в конгреса, а г-жа Москова откри изложбата "Древна Тракия - златни сребърни съкровища" в Националния исторически музей.

В Ямбол пък беше открита изключително интересната изложба “Драма. 7000 години история между Понтика и Егея”, представяща 18-годишните изследвания на българо-немската интердисциплинарна експедиция в Драма. Изложбата се финансира от Саарбрюкенския университет.

Участниците в конгреса посетиха и Архитектурния резерват Кабиле край Ямбол.

Бел. ред. Специална благодарност за техническата помощ заслужиха студентите - тримата от СУ и особено седмината от НБУ. Съветваме последните (най-вече г-н Иво Попов!) като истински траколози да посещават по-често “Тракологията” срещу НБУ.

Българската литература

© 2000 Литературен форум