Литературен форум  

Брой 7 (430), 10.10 - 16.10.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Херменевтика, време и разказ в "Език и литература"

Почти едновременно излязоха от печат поредните две силни книжки на списание "Език и литература" - номера 1 и 2 за 2000 г. Да предложи нови думи за херменевтиката успява книжка 1 чрез текстове на класиците Емилио Бети ("Херменевтиката като обща методология на науките за духа"), Х.-Г. Гадамер ("Деструкция и деконструкция"), Джани Ватимо ("Херменевтика и постмодернизъм"), както и на техни родни адепти - Антония Колева ("Философска и литературна херменевтика у Гадамер и Яус") и Запрян Козлуджов ("За литературоведската терапевтичност на херменевтичния подход"). Българската литература е представена с два корпуса текстове за Вазов (Борис Ангелов, Юлия Йорданова, Славчо Иванов, Цанка Рашева) и Елин Пелин (Петър Парашкевов за "Под манастирската лоза"). В рубриката "Архив" - любопитен текст за "дуела" между Вазов и П. Славейков. Дотук за литературата. Този път в броя присъства и интересен езиков раздел с два важни текста на Манфред Трумер ("За двете основи на българското диалектно членение") и Георги Герджиков ("Организацията на многочленните морфологически парадигми").

"Време и разказ" е тематичната доминанта на бр. 2, обединяваща текстове на Пол Рикьор, Джонатан Кълър, Александър Фол, Димитър Зашев, Лидия Денкова, Клео Протохристова, Калин Михайлов, Светла Черпокова, Владимир Атанасов, Светлозар Игов. Опита си за изкуството на романа споделят Х. Джеймс, Дж. Конрад, М. Пруст, Дж. Джойс, И. Звево, Д. Х. Лоурънс. Проблема за българската идентичност и византизма разглежда есе на Георги Каприев. В "Архив" - неизвестният Йордан Стубел.

Българската литература

© 2000 Литературен форум