Литературен форум  

Брой 7 (430), 10.10 - 16.10.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Кирил Попов

Нова изложба на Олга Вълнарова

Поредната изложба на един от доайените на българското изобразително изкуство - Олга Вълнарова - бе открита в столичната галерия “Ирида”. Целият живот на художничката, нейното дълго школуване при прославени български и френски художници, нейната несекваща любов към българските планини и поля, нейната младежка мечтателност и майчинска нежност, нейната човечност и работохолизъм - всичко е събрано тук.

В дългия си творчески път Олга Вълнарова не остана равнодушна нито към кубическия лиризъм, нито към футуристичните и неокласицистичните тенденции, но създаде от тях нов синтез, преля ги в свой неповторим стил от оригинално градирани пространствени планове и контрапункти от светлина и сянка. Пречупени през душата на худoжничката, уроците на модернизма напомнят за неповторимостта на българската природа, за народния строителен гений.

Нито творецът, нито неговото изкуство имат обичайни измерения за възраст, когато са белязани със знака за вечност. И всеки, който се опитва да разгадае изкуството на Олга Вълнарова, в последна сметка само се доближава до неговата уникалност...

Влизам в картините “Отказ от земята” и “Дърветата не плачат”, сякаш направени от тъмножълта и тъмнокафява сиенска пръст. И отново ме озарява истината, че голямото изкуство няма нито възраст, нито лесно време, когато неговият автор му служи повече от половин век предано и искрено...

Олга Вълнарова. Цикъл "Природа". Пейзаж. 1996 г.

Олга Вълнарова. Цикъл "Природа". Пейзаж. 1996 г.

Българската литература

© 2000 Литературен форум