Литературен форум  

Брой 7 (430), 10.10 - 16.10.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Людмила Хр. Малинова

Нова "женска" антология


Сто години любов. Българска женска любовна лирика ХХ век. Антология. Съставител Димитър Танев ИК “Зелена вълна”, С., 2000Интересът към литературното наследство на жените-творци и присъствието на българката в нашия духовен живот е особено очевиден през последното десетилетие - навярно той е резултат и на нуждата да се запълнят празноти в културното пространство.

Антологията “Сто години любов. Българска женска любовна лирика ХХ век” включва изповедите и размислите на 60 български поетеси - от Мара Белчева до Ида Даниел, които рамкират период от 100 години. В “Бележки за антологията и подбора” съставителят Димитър Танев отбелязва желанието си да открои многообразието на изживяванията, свързани с любовта, и на художествения почерк на отделните поколения поетеси. Една от заслугите на антологията е, че наред с утвърдените имена на Ел. Багряна, Дора Габе, Невена Стефанова, Лиана Даскалова, Станка Пенчева, Надя Кехлибарева, Екатерина Йосифова, Рада Александрова, Калина Ковачева, Миряна Башева, Петя Александрова, Рада Панчовска, Маргарита Петкова, Петя Дубарова, Мирела Иванова, Кристин Димитрова и др., ще срещнем изповедите и на талантливи по-млади поетеси, чиито имена не са толкова популярни сред четящите поезия. Стиховете доказват как изживяването на любовта активизира целия духовен свят на човека, провокира дълбоки и разнообразни усещания, свързани с копнежа, взаимността, радостта, раздялата, верността, изневярата, разочарованията. В тези лирически творби пулсира изтънчена духовност и пламенна страст; някои от тях носят сгъстен философски размисъл, в други доминира емоционалната наситеност.

По отношение на подбора на творбите, включени в антологията, могат да се изкажат известни резерви, но действително всеки подбор е резултат на индивидуални виждания и предпочитания.

Притварям последната страница на антологията с убедеността в поетическия талант на българката, която - независимо към кое поколение принадлежи - носи своя богат вътрешен свят и умее да го изповядва чрез словото.

Българската литература

© 2000 Литературен форум