Литературен форум  

Брой 8 (431), 17.10. - 23.10.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

проф. д-р Светлозар Игов

Фалшификатори

Преди известно време по молба на БТА дадох съвсем кратко писмено изявление по повод разпаления в медиите скандал с проф. Ото Кронщайнер. Заявих, че не участвам в медийни скандали и изразих готовността си за участие в сериозен научен дебат. Помолих текста ми да бъде публикуван без съкращения или редактиране.

За съжаление, видях парчета от своя текст, разбъркани заедно с откъслечни мисли на други български интелектуалци в статия със заглавие “Отнемете ордена на Кронщайнер” (в. "Монитор", 12.IX.2000).

Не е известно защо медийните провокатори и манипулатори са се изплашили да дадат автентичните изказвания на българските интелектуалци, а са поднесли зле избрани откъси, за да ги забъркат в някакъв нелеп коктейл.

Аз например се съмнявам (каквито и да са мненията им) дали могат да се подведат към обща позиция мненията на винаги деликатния и прецизен Валери Петров и вулгарните изстъпления на хулиганстващия Ани Илков! Начинът, по който се изразява един интелектуалец, е съществена част от позицията му. Но тъй като не искам да ставам адвокат на чужди мнения, ще кажа, че съм дълбоко възмутен от начина, по който е представено (т. е. фалшифицирано) мнението ми. Авторите дори са имали наглостта да ме представят като автора на единствената “История на българската литература”, забравили, изглежда, че нейното издаване бе забранено от същата криминална шайка, която днес организира нелепи псевдопатриотични кампании. Съмнявам се дълбоко в патриотизма на хора, които така страстно отстояват кирилицата, но предпочитат банковите им сметки да са в латиница.

Отворено писмо до проф. Ото Кронщайнер

Уважаеми г-н професор,

 

Поставените в ред Ваши публикации проблеми за състоянието на съвременната българистика изискват сериозен научен дебат с участието на компетентни специалисти.

Като главен редактор на сп. “Език и литература” съм готов да организирам среща-разговор на български и чуждестранни българисти, ако, разбира се, заинтересованите от създаване на хаос меродавни среди не я осуетят, за което разполагат с безгранични възможности.

Надявам се, уважаеми г-н Кронщайнер, че ще приемете да участвате в такъв разговор.

С почит: проф. д-р Светлозар Игов

Българската литература

© 2000 Литературен форум