Литературен форум  

Брой 10 (433), 31.10. - 06.11.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

ФАКТ И ЛИТЕРАТУРА

Доносът като литературен жанр.
Писателят Цветан Марангозов разтваря част от досието си.

Продължение от брой 9

Строго секретно!

Препис извлечение

УПРАВЛЕНИЕ VI
ОТДЕЛ I
ОТДЕЛЕНИЕ I

Донася: аг.- "Драгомир"
Приел
: ст. лейтенант Станимиров.
На 24.II.1969 г. в 18.30 часа

 

Един мой приятел, който неотдавна е посетил Цветан Марангьозов в Мюнхен ми разказа следното за него:

Марангозов е режисьор с договор към филмовата къща Науерфилм в Мюнхен. Според него самият, имал договор за още две години с най-високото режисьорско заплащане в Западна Германия, 100000 марки годишно. Това той го разказвал пред жена си, така че навярно не е било “изфукване”. Затова, че е позабогатял, говорела и обстановката в дома му, с която приятелят ми лично се е запознал там няколко пъти. Той притежава две леки коли - едната “Ягуар” - нов, на 6000 км, от най-скъпите английски коли, а другата “Фолксваген”, която кара жена му. Жилището му е огромен тавански етаж с два входа. Обзаведено е артистично и небрежно, но с много скъпи неща: роял, три телевизора - цветен, обикновен и портативен, в кабинета си има диктофон, електрическа пишеща машина и прочее неща, които и там са много скъпи. Мебелите, макар и малко, са луксозни - бяла кожена гарнитура в кабинета му, огромна библиотека и т.н.

Той се е оженил наскоро. Жена му е 22 годишна, красива. Участвувала е в един филм, иначе е учила фотографство. Сега нищо не работи, а му помага, като секретарка в рабатата. Приятелят ми ги е заварил при първото си посещение да пият българско вино и те му казали че от няколко месеца, откакто пуснали в Мюнхен на пазара българско вино, пиели само от него. Марангозов разказвал за себе си, че живее много затворено - не участвува в обществения живот, отбягва срещи с българи-емигранти, работел много, но не бил доволен от живота си в Германия. Там бил принуден да прави само леки, забавни търговски филми, а искал да прави сериозни филми. Искал да направи нещо голямо, а още не знаел какво и как. Не му се щяло да прави като другите еснафи да се напечели на пари, да си купи къща и място в Швейцария и да живурка като рентиер от акции. Вероятно щял да се премести в Англия и Холивуд след две години, като му изтече договора.

Той разпитвал само за някои свои познати отпреди - Джагаров, Васил Попов, Б.Божилов, за художника Кожухаров псевдоним “Кожух”.

 

Справка:

Засечените лица са известни.

 

Мероприятия:

Препис от сведението ще се даде на с.р. Костов - отд.III.

 

Задачи:

1. Да се обади на Ликова, да използува избирането й за професор и я посети в къщи, като там проведе разговор за това, как е прекарала в Полша и как се чувствува сега в къщи.

2. При среща със Светозар Игов да узнае превежда ли нещо на сърбохърватски и сътрудничи ли в Югославия на някакво списание или вестник.

 

пред А.Р. “Режисьора” се поставят следните

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

I. Да се изучи политическата и трудовата дейност на “Режисьора” и установи отношението му към НРБ.

II.Да се пресече възможността на “Режисьора” да влияе отрицателно на нашата интелегенция, да се разколебава и при възможност вербова или неутрализира.

III.Да се събират материали за оперативно подхождане към обект “Режисьора” или компрометирането му.

За изпълнение на горното ще се проведат следните агентурно-оперативни мероприятия:

1. След проверка на агент “Драгомир” ще се разработи линия на поведение за изясняване на следното:

а/ изучаване взаимоотношенията на обекта с лица от творческата интелегенция на страната ни. Към кои от тях е благосклонно настроен или са авторитетни за него.

б/ засилване у обекта носталгията към Родината, чрез писма, изпращане на изгледи или други сувенири напомнящи на същия важни събития от живота му.

в/ създаване предпоставки за внедряване на агент към обекта, с по-големи възможости за влияние над последния.

г/ установяване склонен ли е обекта да отива в трета страна за среща с агента и към коя има предпочитание.

Срок:I
Отг.Станимиров, Костов

2. Да се изясни какви са възможностите за работа на агент “Иванов” по обект “Режисьора” и във зависимост от резултата да се разработят и линия на поведение на агента и конкретни задачи.

Срок: 20.II.
Отг.Станимиров, Костов

3. Да се проведе беседа с ххххххххххх и зашифровано да се изяснят връзките и възможностите му за работа по обекта и се излезе с конкретно предложение.

Срок: 15.III.
Отг.К.Костов

4. Да се издирят, установят и изучат връзките на обект “Режисьора” с цел оперативно ползуване на подходящите.

Срок: 15.V.
Отг.К.Костов

5. Да се изясни какви лица по линия на писателския съюз и Кинематографията ще посетят ГФР и какви ще ни гостуват, с цел оперативно ползуване на подходящите.

Срок: 20.II.

6. Да се изучи и ако е подходящ да се беседва с Васил Попов за изясняване връзките му с обекта и възможностите му да му влияе в изгодно за нас направление. При целесъобразност да се излезе с предложение за установяването на оперативен контакт.

Срок: 1.V.
Отг. К.Костов

7. Да се провери какви предмети представляващи ценност за обекта са останали след смъртта на баща му. Къде се намират и какви са възможностите за оперативното им ползуване? При изясняването на горното да се подготви и проведе беседа със ххххххххх.

Срок: 15.V.
Отг. К.Костов

8. Да се изучи чичото на обекта ххххххх и с подходяща ангентура чрез него да се научат повече подробности за обекта и при възможност се проведе комбинация за подстава на агент за когото гарантира “Чичото”.

Срок: 10.VI.
Отг. К.Костов

9. Да се изучи Тодор Иванов Атанасов - научен сътрудник в НИПКИПА, при възможност да се разговаря за връзките му с обекта и изяснят възможностите му за ползуване на същия.

Срок: 10.VII.
Отг. К.Костов

10. Да се установи какво обекта е издал в страната ни, какво антинародно е писал след измяната му в ГФР и какви сценарии и други публикации има в ГФР.

Срок: 15.VII.
Отг. К.Костов,
Станимиров

11. Да се иска у-ние I да ни уведоми с какви данни разполагат за обекта и какво се пише за същия в ГФР, а също и възможностите им за работа по обекта.

Срок: 1.III.
Отг. К.Костов

 

12. Да се провери в съда съден ли е обекта и има ли присъда. Срок: 15.II.

Отг. К.Костов

СЪГЛАСЕН:
Н-К ОТДЕЛЕНИЕ III
Подполковник:

ВЕ - 5847
Строго секретно!

ПРЕДЛАГА:
Подполковник

МВР
Второ
Главно управление- ДС
До
НАЧАЛНИКА НА ВТОРО ГЛАВНО У-НИЕ ДС
ТУК

ИНФОРМАЦИЯ

 

ОТНОСНО: Подготовка за издаване на ново списание от вражеската емиграция

 

По наши данни, ИР ЦВЕТАН МАРАНГЬОЗОВ, живущ в ГФР, поддържал регулярни връзки с ИР ГЕОРГИ МАРКОВ в Англия.

Двамата подготвили издаването на културно списание, което трябвало да достигне авторитета на списание “Континент” - орган на десиденти от Съветския съюз и някои други социалистически страни.

Списанието щяло да бъде финансирано от изменниците на родината ЦВЕТАН МАРАНГОЗОВ И ДИМИТЪР (ДЖЕЙМС) ВЕЛКОВ.

С неговото издаване се целяло да се разобличат “комунистическите културтрегери” в България.

10.08.1977г.
София
Началник Първо Гл.У-ние - ДС,
Ген.майор:

 


Бел.ред. Правописът е автентичен.

Българската литература

© 2000 Литературен форум