СЛОВО
 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

БРОЙ 10

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 


 

 

“Слово”: след първите десет години

Стопаните на "Слово"- то:  Георги Вишовградски, Марин КрусевПрез 2000 год. издателство “Слово” навършва десет години. Кръглите годишнини са повод за равносметка на постигнатото и стартова позиция към нови, по-високи цели. Направеното досега дава основания за гордост и добро самочувствие. “Слово” успя да си извоюва трайно място в културния живот на страната и е сред водещите издателства, издаващи и популяризиращи родната литературна класика и съвременната българска литература.

Щастливо обстоятелство е близостта на такъв авторитетен научен център, какъвто е ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Благодарение на съпричастността към благородната идея от страна на университетските преподаватели стана възможна появата на много от престижните поредици на издателството: “Върхове”, “Алманах”, “Класиците в училище”, “Литературни кръгове и издания”, “Ейдос”, “Учебен полилексикон”... Включените в тях над 200 заглавия се отличават с изчерпателност и прецизност, издържани са в концептуално, методическо, методологическо отношение и отговарят на всички изисквания на съвременната педагогическа теория и практика. Същото се отнася и за материалите, написани и съставени от авторски колективи, включващи учени и специалисти - литературни критици, литературоведи, езиковеди, историци, педагози - не само от Великотърновския университет, но и от другите университетски центрове, от различни научни институти.

Особено място в издателската биография на “Слово” заема престижната поредица “Малка ученическа библиотека”. В тази поредица издателството обхвана и представи на любознателните ученици, на цялата четяща аудитория всичко, което се изучава в българското училище от родната литература: от българските народни предания, легенди, приказки, гатанки, пословици, поговорки, благословии, от Кирил и Методий и старобългарската литература до антологиите на съвременната поезия и проза, драма и критика.

Току преди края на отиващото си столетие и навръх своята десетгодишнина издателство “Слово” си направи великолепен подарък - стартира поредната си впечатляваща програма, наречена “Нова българска библиотека” - едно естествено и очаквано продължение на “Малка ученическа библиотека”. С нея амбицията на издателството е не само да осъвремени и да модернизира българския литературен канон, да преподреди и обогати българската литературна христоматия. Амбицията му е преди всичко да събере, да “обобщи” най-високите образци на художествената литература от последните петдесет години на ХХ век и да ги пренесе в следващия, да ги предаде в ръцете на днешното и утрешното младо поколение - поколението на ХХI век. Само този факт дори осмисля бъдещето на “Слово”-то след първите десет години.

Българската литература

© Литературен форум