Литературен форум  

Брой 11 (434), 07.11. - 13.11.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

Много времена и един happy end

 

Учебната година започна и за традиционния семинар “Литературата в края на краищата” на департамент “Нова българистика” на НБУ. Противно на намеренията на новия ръководител на семинара ас. Йордан Ефтимов да се обсъждат текстове, писани специално за целта и посветени на новата българска литература, първата сбирка беше посветена на станалия прословут медиен дебат между “Национално време, континентално време - фигури на непреводимостта” на Инна Пелева и “Наше време, тяхно време” на Бойко Пенчев (“Литературен вестник, бр. 31, 11-17.10.2000). Разгорещените дебати припомниха няколко български и балкански сюжета с начални точки 1789г. и 1848г., минаха през въпросите “Що е литература” и “Как се пише литературна история”, както и през някои етични положения, и завършиха с кроткото обобщение на Бойко Пенчев, че всъщност всички участници в семинара мислят по един и същи начин и проблем няма. Нелош финал за една толкова теоретична дискусия.

 

Българската литература

© 2000 Литературен форум