Литературен форум  

Брой 11 (434), 07.11. - 13.11.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

Mедийна конференция на ЮНЕСКО се състоя в София

 

С официалната прокламация на Манифест 2000 на ЮНЕСКО “За култура на мира и ненасилие” в София завърши двудневната международна конференция, на която присъстваха медийни експерти и представители на правителствени, неправителствени и частни медийни организации от над 20 страни. Конференцията беше организирана под егидата на Националната комисия на ЮНЕСКО от СУ “Св. Климент Охридски” съвместно със Сдружение “Балканмедиа” и Балканската медийна академия, както и с подкрепата на практически всички журналистически съюзи и професионални медийни сдружения в България.

Форумът, ръководeн от програмния координатор по масмедии на ЮНЕСКО г-н Марчело Скароне, постави особен акцент върху развитието на нов тип медийно интеркултурно общуване в балканска и евробалканска перспектива.

Особен интерес предизвикаха докладите на проф. Томас Бауер от Виена за етническата толерантност и култура на мира, на проф. Михай Коман от Букурещ за ролята на журналистическото образование в развитието на междуетническото общуване и културата на мира, на проф. Г.Елдъров от Рим за принципите на медийната етика в развитието на нова медийна култура на Балканите. С особен интерес бяха изслушани докладите и съобщенията на специалистите от конфликтните региони в Западните Балкани (Югославия, Албания, Босна и Херцеговина и др).

Конференцията на тема “Свобода на словото, медийно законодателство и медийно образование за етническа толерантност и култура на мира” е част от мащабната международна програма на ЮНЕСКО във връзка с обявяването на 2000 г. като година на култура на мира.

Българската литература

© 2000 Литературен форум