Литературен форум  

Брой 12 (435), 14.11. - 20.11.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

АТЕЛИЕ

КРАСИМИР ДОБРЕВ

 

Роден на 4.VIII.1962 г. в гр. Сливен - град, в който живее и работи.

 

През 1988 г. завършва Националната художествена академия, специалност живопис при проф. Петър Михайлов.

 

Участва във всички Общи художествени изложби на Съюза на българските художници за периода 1988-89 г.

 

Самостоятелни изложби в София, Пловдив и Сливен.

 

Колективни изложби: в Сливен, София, Пловдив, Габрово, Балчик, Бургведел - Германия, Велико Търново.

 

Награден с наградата на списание "Изкуство Art in Bulgaria" за 1995 г. за най-добър млад художник.

 

Платната на Красимир Добрев са интелектуално напрегната, сгъстена и драматична метафизика на битието. Убедителността на изобразителните решения при Красимир Добрев е в отлично намерената съгласуваност между разказ и изобразителни решения. На това равнище живописта на този художник разкрива интелектуален багаж и умения, които респектират.

Бих добавил само, че в живописта ни от 90-те години художник като Красимир Добрев не е изолирано явление. Подобни автори връщат махалото от крайностите на концептуализма и абстракцията към един метаразказ, който вероятно търси подновяване на комуникацията със зрителя.

Руен Руенов

Красимир Добрев. Хей славяни, 1993 Красимир Добрев. За метаморфозите на Просвещението, 1990 Красимир Добрев. Еклисиаст или Проповедник, 1990

(В хартиеното издание на вестника има публикувани повече произведения на Красимир Добрев!)

 Българската литература

© 2000 Литературен форум