Литературен форум  

Брой 12 (435), 14.11. - 20.11.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Кръстю Пастухов

 

9 от 39

1.

Закука ме
     кукувица на Великден,
закука ме
     без стотинка в джоба, 
но ми пусна за утеха
       тънко перо
          и шикалка -
              за мастило.

2.

Щурец настъпих.
Досега
     петата
        ми
          кърви.

3.

Цяла нощ
     нестинарската
          жар
            на небето горя
и танцуваха
    боси
       светулките.

4.

           На Катя Паскалева

Тази нощ
     от скръб
          измръзнах.
На сутринта
     намерих си кокичета
между петите.


5.

Под клепките ми 
    вмъкна се Луната
       и трябваше да се привържа
           като Одисей
               към чашата,
за да заспя.


6.

Целунах
     заспала пеперуда
и ти я пратих
     призори
        със вятъра.


7.

Как да ти кажа
     обичам те,
толкова дълго сме
         заедно,
толкова
    дълго 
       мълчим.
Но те обичам,
    даже,
       когато
          не те обичам.

8.

Всяка вечер
     се оплаква кукумявката
              самотно.
А котката
     в тревите тъмни спотаена
              се заслушва.

9.

Какво
   ми трябва
       повече?
В краката -
     куче къдраво
и малко
     ведра хладина
от твоята усмивка
     в жегата.

Из подготвената за печат книга “39”

Българската литература

© 2000 Литературен форум