Литературен форум  

Брой 14 (437), 28.11. - 04.12.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

АТЕЛИЕ

Димитър Яранов

 

Роден на 11 октомври 1964 в София.

Завършил художествена гимназия, София, 1983

Национална художествена академия, София, специалност живопис, 1991

Димитър Яранов е художник, чието творчество е емблематично за мисленето на съвременните концептуални автори. Като деконструира пост

утопичното усещане за време, Яранов извади от смислите и натовареността на предметите идеята за катастрофичното съзнание. Анализирайки характера на съвременната ситуация, авторът като че ли намери логиката, мотивираща социалното ни поведение. Обществото много бързо поиска да забрави големите идеологии и в желанието си да се раздели с тях симулираше безразличие към наследството на модерността. Сега, в края на века обаче, сенките на тези идеологии продължават да движат и определят смисъла на съществуването.

Личността все повече се оказа продукт на утопичното си минало, неспособна да излезе от сянката на историята. Яранов визира това състояние на субекта още с първите си “негативни портрети”, детектори на лъжата, утопични трамваи и съоръжения. Съоръжения, целящи да оразмерят, санкционират и потиснат функционирането на съзнанието.

Художникът ги (пре)употребява, изваждайки ги от първоначалната им семантика, като ги превръща в иконография на катастрофичното. Това не е симулация или илюзия за края “Бодрияр”, а реално извънземно съществуване, където обектите от миналото и бъдещето продължават да конструират съзнанието, като сменят своите места, а авторът се оказва фиксатор на настоящето.

Генади Гатев

Димитър Яранов. Черепомобили Димитър Яранов. Инструменти на красотата Димитър Яранов. Инсталация - маслени бои, сухи пастели, обекти

(В хартиеното издание на вестника има публикувани повече произведения на Д, Яранов!)

Българската литература

© 2000 Литературен форум