Литературен форум  

Брой 14 (437), 28.11. - 04.12.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

Подготвя се "Българистика 2001"

 

Предложението на проф. Светлозар Игов, отправено в отворено писмо до проф. Ото Кронщайнер, публикувано в "Литературен форум", бр. 8 от 17 - 23. Х. 2000 г., за научна среща на чуждестранни и наши българисти, ще се осъществи по инициатива на сп. "Език и литераутра", Съвета за чуждестранна българистика към БАН и Съюза на филолозите българисти. Създаден е организационен комитет за подготовка на срещата, под председателството на доц. Анисава Милтенова - председател на Съвета за чуждестранна българистика, в който вземат участие изтъкнати български интелектуалци, председателят на БАН, ректори на университети, ръководители на творчески съюзи, представители на различни правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към развитието на националната и чуждестранна българистика. Отправени са покани за участие към повече от 50 изтъкнати чуждестранни българисти, както и към български учени. Срещата ще се проведе през април 2001 година в София и на нея ще бъдат обсъдени научните стратегии и културно-организационни аспекти на българистиката в условията на промените в българското общество в контекста на глобализиращия се свят.

 

Повече информация за Българистика 2001

 

Българската литература

© 2000 Литературен форум