Литературен форум  

Брой 14 (437), 28.11. - 04.12.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Българският Великден Когато ехото не заглъхва

Защо ни трябват нови ценности

Продължение от брой 13

На 26 април 2000 г . в рамките на срещата “Българският Великден” бе проведен разговор на министър-председателя Иван Костов, вицепремиера П.Жотев и външния министър Н.Михайлова с българи, живеещи в чужбина. Поради важността на поставените от аудиторията въпроси и техните отговори вестник “Литературен форум” публикува пълната стенограма на разговора.

Васил Маринов: Не ми отговорихте на въпроса: Готови ли сте да заявите, че желаете да работя за това правителство в сферата на религиозната свобода?

 

Иван Костов: От това разстояние не мога да Ви кажа “да”, защото това все пак означава готовност да се подпише трудов договор. Аз дори не Ви виждам от тук, аз съм със слабо зрение.

 

- Искам да ви благодаря за тази инициатива, която събра нас, хората от чужбина, както и хора от България за да положим основите на пътя ни към Европа, който за нас е единственият път. Искам също да кажа, че това даде една надежда за нас и нашите родители, повечето от които искаме да се върнем в България, да приложим своите знания тук. Казвам се Христо Котов и съм в момента Доктор по финанси в Университета в Белгия. Както вече споменахте, основата на това правителство е да набере капитали за развитието и просперитета на България, а част от начините за това се изчерпват, като например приватизацията. Има ли специални проекти, чрез които да се привличат индивидуални или институционални инвеститори, които да инвестират в нови бизнес-планове у нас, да донесат свежи капитали и същевременно да задържат квалифицираните хора, например нашите програмисти. Защо например да не създадем компания, която да работи в сферата на Интернет и на технологиите? Във връзка с това вторият ми въпрос е: Смятате ли да използвате механизмите на фондовите пазари - първични и вторични - за привличане също на капитал от чуждестранни инвеститори, които в момента инвестират неимоверно много, включително и в рискови икономики, рискови сектори и т.н.

 

Петър Жотев: Аз ще отговоря на двата въппроса. Ще започна с втория. Развитието на българската фондова борса премина през доста перипетии. Сигурно не знаете, че в един момент в средата на 90-те години имаше регистрирани четиринадесет фондови борси в България. Цареше пълен хаос, търговията в тях не беше легитимна. Сега има една българска фондова борса, която има изградена не лоша нормативна база, но няма опит и се нуждае от време постепенно да набере скорост. Проблемът на тази фондова борса е, че е малък ресурсът, който се купува и продава всеки ден. В рамките на ангажиментите, които България е поела по линията на тригодишното споразумение с Межднародния валутен фонд и Световната банка, това, което секторните министерства ще допринесат за активизиране на търговията на фондовия пазар, е, че след приключване на всяка приватизационна сделка, където остават миноритарни дялове, всяко министерство и Агенцията за приватизация са длъжни да се раздели с тази миноритарна държавна собственост в рамките на следващите шест месеца. Същевременно в някои от сделките се предлагат по-големи пакети. Като цяло обаче концепцията на правителството е, че за най-важните предприятия първо трябва да се осъществява стратегическата продажба, т.е. продажбата на мажоритарен дял от акциите на един стратегически купувач или на консорциум от стратегически купувачи, т.е. да не се размива собствеността, да е ясно кой се грижи за по-нататъшното развитие на съответното предприятие или съответната банка. Опитът от развитието на фондовите пазари, изобщо от развитието на вторични ценни книжа по целия свят, показва, че е необходим определен период от време, години, за да може една институция като борсата да се развие, да канализира своята дейност и постепенно да стане онзи източник, който по принцип би трябвало да се смята като един от основните източници за генериране на финансиране за развитието на реалния сектор. С това в заключение мога да кажа, че българската фондова борса няма как насилствено да бъде подкрепяна, но тя ще извърви своя път и постепенно ще се превърне поне в един национален, ако не регионален център за търговия на вторичния пазар на ценни книжа. По отношение на първия Ви въпрос смятам, че и в този момент има редица проекти, по които се привличат не малко специалисти. Един благодатен сектор, за който много ще се работи през тази и през следващата година, е енергетиката. В момента енергетиката започна своя процес на преструктуриране, като един необходим елемент преди приватизацията, на основните части от нея. По някои от проектите в електроенергетиката и в момента се подготвят проекти в сътрудничество с някои големи инвеститори от Европа и от САЩ. Бих споменал, че редица водещи фирми, като “Сименс”,”RW” и много други, заявиха вече своя интерес и работят конкретно със съответните институции, министерства и ведомства в нашата страна. Ако има конкретни предложения - не само от Вас, а и от хора, които се намират в тази зала или са Ваши познати или приятели - съответните министерства и ведомства, които отговарят за съответния сектор, мисля, че биха могли да Ви помогнат или да Ви привлекат. Аз лично бих съдействал на всеки един от вас.

 

Иван Костов: Един подход на правителството трябва да знаете. Всички големи, сериозни проекти за инвестиции могат да разчитат на това да получат подкрепа от правителството под форма на създаване на специална група, начело на която ще стои не по-малко от министър, често включваща дори повече от един министър. Тази група ще се занимава с прокарване на техния проект през всички лабиринти на българската администрация. Такава група например наскоро беше създадена за два огромни инфраструктурни проекта за строителството на водни електроцентрали в Горна Арда и на участъка от магистралата между Оризово и Капитан Андреево. Аз ще остана тук още 15 минути. Ако някой има въпрос към мен. Всички останали въпроси ще се дискутират по работните групи. Следобед започва същинската работа на участниците в инициативата, които ще се разделят в шест работни групи, водени от зам.-министри, в които ще се обсъждат темите за преговори с Европейския съюз.Тези дискусии ще вървят директно по Интернет, за да могат в тях да се включат и тези българи, които не са могли да присъстват тук, в НДК.

Българската литература

© 2000 Литературен форум