Литературен форум  

Брой 14 (437), 28.11. - 04.12.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Станислав Стратиев

В "Литературен форум" съжителстват в хармония и противоречие всички поколения

 

Станислав СтратиевДобър вечер и добре дошли на срещата с вестник “Литературен форум” - най-значителния, най-интересния и най-авторитетния вестник за литература и изкуство у нас. Физиономията, лицето на този вестник е в огромна степен и физиономия и лице на съвременната българска литература, лице на най-новите и най-значителните тенденции в поезията и прозата, есеистиката и публицистиката, литературната критика и съвременната научна литературна мисъл. Подхождайки към литературните факти и явления с висок художествен критерий, проявявайки усет и вкус за различните стилове и направления в нашата литература, показвайки толерантност и грижа за всичко талантливо и перспективно, което се занимава с писане в България, вестникът е естествен и притегателен център на най-значителните имена и произведения в българската литература. Невъзможно е да си съставим що-годе прилична представа за картината на литературния живот у нас, за истински ценните и стойностни литературни факти, ако не четем този вестник.

“Литературен форум” има и амбициозна издателска програма, в която издава както съвременна българска литература, така и най-ценното от българската класика. Напоследък разширява обхвата на издателската си дейност, издавайки български автори на чужди езици, търсейки контакти и място в европейския литературен контекст.

Вестникът издава и приложение “Книжен свят” - кратки рецензии за най-новите излeзли книги. В пъстротата и разнопосочността на богатия книжен пазар приложението е един сигурен естетически критерий за високохудожествената литература и за истинските и непреходни литературни ценности.

Вестникът също така помества съвсем нова културна информация от цял свят - за нови книги, за литературни награди, интересни факти от световния литературен живот.

Можете да се запознаете също с аспекти на последните модерни теории за литературата и изкуството, на съвременната и класическата философска мисъл.

Вестникът е средоточие на дискусии и разговори по важни за българското общество прооблеми - като например българското образование, театър, кино, социален и политически живот.

В политиката на “Литфорум” твърдо и постоянно е залегнала дейността за запознаване на обществеността с незаслужено забравени или пренебрегвани писатели и интелектуалци, с тяхното творчество и живот. Вестникът е открил и върнал на българската литература не едно и не две такива имена, затрупани от прахта на годините и идеологическия скреж.

Една от най-ценните, според мене, черти на този вестник, е, че в него съжителстват в хармония и противоречие всички поколения - класици, стари, средна възраст, млади, дебютанти. Критерият е един - талантът, значимостта на произведението, значението на писателя за българската литература.

Позволете ми, след тези няколко думи, да ви представя редакционната колегия на вестник “Литфорум", хората, които правят този вестник. Марин Георгиев - поет, публицист и есеист, директор на вестника. Владимир Попов - поет, автор на много и хубави поетични книги, член на редакционната колегия. Васил Колев - белетрист, автор на белетристични книги, член на редакционната колегия. Чавдар Ценов - белетрист, най-младият член на редакционната колегия.

Сега предоставям думата на Марин Георгиев да представи “Литфорум” отвътре, както се казва, да поговори по-подробно и по-конкретно за вестника, за политиката му, за плановете му, за своите колеги, за българската литература.

След това нашите гости ще прочетат свои произведения, а накрая ще имате възможност да зададете въпросите, които ви интересуват и нашата среща да завърши по този начин с разговор.

Ще помоля Марин Георгиев оттук нататък да ръководи срещата, тъй като е доказал, че е добър ръководител. Моля, г-н Георгиев, имате думата!...

Слово, произнесено през януари т.г. в Дом "Витгенщайн" - Виена

Българската литература

© 2000 Литературен форум