Литературен форум  

Брой 3 (444), 23.01. - 30.01.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

Литературата в края на краищата

 

Департамент "Нова българистика" към НБУ организира текущи семинари на тема "Литературата в края на краищата". Набират се ръкописи за следващите сбирки. Ръководител на семинара е ас. Йордан Ефтимов. Предложенията могат да бъдат изпращани на e-mail: yordanefftimov@yahoo.com.

Кръгът от пред(по)лаганите теми е по-надолу.

Модели

Възвишени срещу красиви
Какво ни пречи да бъдем красиви?
Българската литература в края на краищата?!
Как завършва българският роман?
Българската литература днес и религиозното съзнание
Смъртта на реализма
Смъртта на модернизма
Смъртта на постмодернизма
Модернисти и реалисти в новата българска литература
Модерна класика?! Канонът
Живи класици – що е то?
Краят на литературата
Няма литература, няма кино
Край на лириката като значим код
Българската литература в Интернет?!
Литературата в Интернет като институция – две години по-късно

Жанрове

Съществувал ли е български сюрреализъм?
Сега не е за поезия
Лириката след Никола Георгиев
Лириката след Джагаров
Историческият роман – този валяк
Възход и падение на българския исторически роман
Българската фантастика след Дилов
Българската фантастика след Цветан Тодоров
Българската фантастика след Любомир Николов
Черен, детективски, шпионски, полицейски и борчески роман
Театърът на абсурда ни изяде главите
Хипертекстът си е текст
Метафикцията (суперфикцията) след Дичев-Кьосев-Тодоров
Жанрът speculative fiction през българските 90-те
Има ли женска вълна в най-новата българска проза?

Фигури

Автобиографичната фигура и нейните врагове [Т. Живков, Левчев, Радевски, Илчо Димитров]
Мемоарите като фалирала банка със синдици, назначени от Стария режим в името на Новата власт, които я обгрижват, докато времето свърши
Защо младата проза е в 1 л., ед.ч., мин. вр.?
Българската литература и билингвизма
Българският макаронизъм
Кого цитират Уикеда?
Мишев ли беше виновен за срутването на Дунав-мост?
Къде се изпари Борис Христов?
Никита Нанков и Георги Тенев се появиха твърде късно.

Българската литература

© 2001 Литературен форум