Литературен форум  

Брой 5 (446), 06.02. - 12.02.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Александър Кушнер

 Магическата граница

 

Италианската поезия днес е на седем-осем века. Немската, френската, английската - приблизително на толкова. Що се отнася до новата руска поезия, то тя е едва на три века. И това е преимущество за нас - пишещите днес стихове. Ако западната поезия се е уморила, задъхала, преминала е към свободен стих, изгубила е заветните си качества (зная какво говоря, наслушал съм се на неотличими от проза стихове по световните фестивали), то руската още далеч не е изчерпала своите възможности: тя притежава временен запас и ако не пришпорим конете, няма да догоним Запада в съкрушителното производство на свободни стихове (твърдя го с цялата си любов към Запада); за век, за два, за три стиховете ще ни стигнат.

Римуваният стих, опиращ се на силаботоническото стихосложение, всички тези ямбове, хореи и трисрични размери, а също така тактовика и долника, не са натрапени на руския език, точно обратното - необикновено удачно съвпадат с гъвкавите му възможности, продиктувани от свободния ред на думите в изречението, от падежните окончания, суфиксите, ударенията, които не са фиксирани (както например във френския език) на последната сричка или (както в полския) на предпоследната. И свободният стих, между другото, може да бъде много успешен у нас дотогава, докато се възприема на фона на прецизно римувания стих.

С една дума, ако у някого възниква усещане за упадък на поезията в Русия, то това е свързано не с перспективите пред руския стих, а с неумението да бъдат различени без помощта на времето, което слага нещата по местата им, ценните неща от фалшификатите в съвременната литература. Мисля си също така, че Русия може да бъде поздравена за това, че поезията в нея винаги се е развивала блестящо, замайващо, прекрасно, за разлика, уви, от нейните история, икономика и политика, да не говорим за човеколюбието (струва ми се, че бих предпочел да е ставало обратното).

Превод от руски Милена Димова

Българската литература

© 2001 Литературен форум