Литературен форум  

Брой 5 (446), 06.02. - 12.02.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Кирил Борисов

Левитации

 

Преподобна Стойна

На Пл. Капитански

Откриха ни източните древни мъдреци
как се постига левитация. 

Това е друго.

Това е преподобна Стойна.

Тя служи цял живот
сред църквицата малка –
молитвен храм на село Златолист,
тя цял живот подрежда и почиства,
помага в службата, 
праха избърсва от иконите,
поддържа пламъчето, светлинката
на трептящото кандило.

Тя не знае нищо за пространството.
Тя не знае нищо за земното притегляне.
Тя не знае нищо за закона за материята.

Ала когато молитвата тя шепне –
сама и вгледана в небето –
главата, тялото олекнало превила –
тя се издига над земята,
тя не усеща как виси във въздуха,
тя се моли предана и мъдра

и се изпълва тя с Божествената сила.Мълчанието на апостол Андрей

Когато Той повика четиримата
и четиримата разговаряха на хълма с Него
за края на света,
какво се случи?
Оттогава първозваният Андрей ни тревожеше
и плашеше с мълчанието си.
И до мъченическата своя смърт
не каза нищо за това.
През Мала Азия,
през тъмните Балкани,
през полетата на Севера и селищата му,
в самия Киев също,
през източните планини на Армения и Грузия
поучаваше, кръщаваше, множеше свойте ученици,
но мълчеше той за този разговор.
Йоан – любимият Му ученик – получи 
Откровението,
на остров Патмос го получи и записа,
а Андрей Му беше първият
и навярно затова го натовари с най-тежък кръст
и с тази страшна тайна.
А колко време оттогава имах за да мисля
за своето спасение.
И винаги историята най-накрая отбелязва,
че най-великите световни грешки
най-лесно се повтарят.
И вече две хиляди години ме измъчва
мълчанието на апостола Андрей –
наречен Първозвани.Благодат

Научих се да барабаня
самотен с пръстите си,
когато със зрението си съдбата
невидимо ме наблюдава.
Не съм отритнат от света,
но съм дамгосан…
И съм спокоен, защото знам:
над мене идват и ме пронизват
“даровете на Духа”.
Те идват със състрадание и милост,
и с далечна Благодат.

Българската литература

© 2001 Литературен форум