Литературен форум  

Брой 5 (446), 06.02. - 12.02.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Оля Стоянова

Под моста

“Виадуктът 2...” е изложба с надживописвани фотокопия, скулптури, пластики и пластични скици от теракота, метал и камък. Всичко това е подредено в зала “Средец” в Евро-българския културен център на бул. “Ал. Стамболийски” 17. Куратори на изложбата са Богдан Александров и Руен Руенов.

Идеята е едно заигравене с мотива за реката. Реката, която носи легенди, стари разкази, плаващи дървета, ненужни неща, мостове... Реката носи смисли. Реката отнася излишното и отново донася нови неща. Изкушението на творците е да интерпретират темата за реката чрез символите на строенето на един мост (във време, когато името на един град се свързва само със сътворяването на мост). Богдан Александров, Богдан Бреза, Георги Минчев, Йонел Кожокариу, Милен Джановски, Николина Джановска, Орфей Миндов, Руен Руенов, Румен Михов-Попа, Сава Стоименов и Цветан Тимотеев интерпретират темата чрез първичните елементи - водата, огъня и земята.

Реализирането на идеята преминава през два етапа.

Първият етап представлява общото моделиране на глината, обработването и откриването на уникална форма на материала, както и заснемането на работния процес. Според кураторите преминаването на пластиката през огъня, нейното светване при температура 600-700 С допълват символиката на моста посредством идеята за пречистване и възраждане, която огънят носи в най-духовната форма - светлина и истина.

А за реализация на първия етап на проекта, разбира се, е избрана формата camp-акция, която протича не някъде другаде, а на брега на р. Дунав, на мястото, на което ще бъде построен бъдещият Дунав- мост 2.

Вторият етап от проекта “Виадуктът” вече излиза от средата на създаване на творбите и ги представя в изложба с фотокопия, скулптури, пластики и пластични скулптури от теракота, изпалени на място, както и пластики от метал и камък.

Това са нещата, които могат да бъдат видени. Но освен всичко друго, това, което е интересно в изложбата, са двете гледни точки на творците от двата бряга на реката. Защото прекосяват границите. Построяват мост, както се казва. А един мост, веднъж построен, твори други мостове - житейски, духовни, материални, каквато е художствената концепция на акцията “Виадуктът”.

Българската литература

© 2001 Литературен форум