Литературен форум  

Брой 7 (448), 20.02. - 26.02.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Книги

 

Енчо Мутафов. “Захари Стоянов и българската култура”. Изд. “Вулкан-4”, С., 2001
Енчо Мутафов. “Захари Стоянов и българската култура”.
Изд. “Вулкан-4”, С., 2001

Самото заглавие подсказва амбицията на автора да ситуира прекия обект на изследването в максимално широк исторически и идеен контекст. Персонажи на това нееднозначно определимо като жанр изследване, заедно със З. Стоянов, са всички големи фигури на новата българска история и книжовност - от Паисий и П. Берон до Ботев, Левски, Стамболов.

Изследването борави с още един ключ. Авторът полага неговия обект в контекста на другата си любима тема – сказа. Изводът: Захари Стоянов не е хомо скрибенс, а хомо наративенс; той е обладан от неистова жажда за разказване, която е сказителска. При това Захари-Стояновият сказ е смело положен както в контекста на европейското явление “поток на съзнанието”, така и в родната сказова традиция: “Видрица” на поп Минчо Кънчев, “Факийско предание” на Балчо Нейков, романите на Ат. Шопов, мемоарите на Тодор Икономов.

Изследването решително отказва да остане единствено при литературата. Наративът е накъсан от редица странични исторически екскурси към Византия и нейната роля в българската история и народопсихология; отделни етнографски етюди нюансират внушенията. Изследването дискутира и проблема за прекъснатото Възраждане, за уместността на 1878 г. в естественото развитие на българския обществен и политически живот.

Читателят ще бъде изкушен и от някои личностни, идейни и творчески паралели. Разгледани са сложните отношения на З. Стоянов с редица негови съвременници – Л. Каравелов, Вазов, С. Радев.

Ханс-Георг Гадамер. “Актуалността на красивото”. ИК “Критика и хуманизъм “. С., 2000
Ханс-Георг Гадамер. “Актуалността на красивото”. ИК “Критика и хуманизъм “. С., 2000

На 11 февруари 2001 г. един от най-влиятелните (и от малцината все още живи) философи на ХХ век – Ханс-Георг Гадамер – празнува своя 101-ви рожден ден.

Издателска къща “Критика и хуманизъм”, която е единственото българско издателство, строго специализирано в областта на хуманитаристика, отбеляза това с публикуването на български език на краткия естетически опус на Гадамер “Актуалността на красивото” в превод на Димитър Денков.

Ханс-Георг Гадамер е откривател на един от оказалите се най-мащабни пътища на хуманитарното мислене – философската херменевтика. Тя е особен вид теория на разбирането или на изследване на пътищата, по които човешките същества интерпретират, тълкуват собствените си дейности. Както показват многопосочните развития на херменевтиката в днешната философия, естетика, право, изкуствознание и теология, твърде полезен се оказа въведеният от Гадамер модел на това разбиране – а именно “сливане на хоризонтите” между даден текст и настоящия му четец-тълкувател, като предводител при това стопяване на разликите между текст и тълкувател е езикът. Това е “диалог”, игра на въпроси и отговори, в която – според Гадамер – се поражда истина, различна от онази, към която ни водят естествените науки и техните стандарти. А образцовото въплъщение на подобна игра, пораждаща нови човешки истини, е изкуството. Тъкмо изкуството, тъкмо естетическият опит, като разкриващ ни същностното и истинното в нашия съвкупен всекидневен опит, е темата на новоиздадената книга на Гадамер “Актуалността на красивото”.

Красимир Вардиев. "Бордюр". Изд. Свободно поетическо общество. С., 2000
Красимир Вардиев. "Бордюр". Изд. Свободно поетическо общество. С., 2000

“Бордюр” е първта стихосбирка на Крсимир Вардиев. Тънката книжка излиза с конкурс на Сдружение “Свободно поетическо общество” и е финансирна от Център за изкуства “Сорос”. Стиховете са обединени в няколко части - “Космогония”, “Гвоздеи”, “Начин на живот” и “Есхатология”. Постмодернизъм, както казват някои. Препртки към Екзюпери и Франсоа Вийон, стихове “по” Стоил Рошкев и Йорданка Белева. И добри попадения.

гвоздеи

всяка дума е гвоздей
тя свързва строи
всяка дума е гвоздей
в ковчега на поета

Българската литература

© 2001 Литературен форум