Литературен форум  

Брой 7 (448), 20.02. - 26.02.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Лидия Влахова

“Графиката – малък формат – поколения”

В централното фоайе на СУ “Св. Климент Охридски” е представена изложба “Графика – малък формат – поколения”. Камерна по своя характер, експозицията илюстрира не толкова, сами по себе си художествени пространства и поглед към подобна форма на себеизява, а една по-широка вътрешна потребност художникът чрез неунифицирани средства да изрази емоционалния си свят и духовните си състояния.

Още повече – с цялото си усещане и разбиране, че монументалното и кавалетното, като визуално въздействие са форма и състояние на духа.

В изложбата са поставени автори от различни творчески поколения – Цветана Костуркова, Евгени Босяцки, Борислав Стоев, Евгени Кузманов, Буян Филчев, Николай Янакиев, Ромил Калинов, Цветан Казанджиев, Румяна Босяцка. Всеки един от авторите по своеобразен начин динамизира експозицията с индивидуалните си стилови предпочитания и специфичен пластически език в диапазона – от конкретно-визуалното начало до едно по-абстрактна и знаково-условна образност, продиктувана от художническия им темперамент.

Изложбата, може да се каже, че е съвместна проява на галерията на Университета и СБХ и по думите на нейния куратор - г-н Румен Спасов - “избраните автори са едновременно заедно, но и достатъчно сепарирани по начин, възможен само под този купол, който от самото си изграждане съчетава предметността си с най-високите символни значения за българската култура”.

Българската литература

© 2001 Литературен форум