Литературен форум  

Брой 7 (448), 20.02. - 26.02.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Оля Стоянова

 За жертвоприношенията и още

 

“Човешката храна!... Какъв странен възел от символи, страсти и проблеми. Страховит повод за битки, агресии и отчаяние. Ежедневен мотор за живот и борба, и в същото време - възвишен ритуал - посредник между хора и богове” - това е словесната интерпретация по темата на художника.

Изложбата “Жертвоприношения” на проф. Андрей Даниел намери място в галерия “Циклоп”. Риби, хлябове, кокоши крачета, агнешки главички, ножове, будилници, чушки, дини, кокали, репи, нарове и един реверанс пред храната и темите от всекидневието. “Пред вас са десет “жертвени” натюрморта” - са думите на художника. Останалото е интерпретация по темата, която не сме свикнали да мислим извън клишетата на натюрморта с плодове в обществените столове или заведения за бързо хранене. Тези живописни платна, мисля си, са по-различни. Интепретацията е по-различна. Човешката храна не е по-различна, но този път темата дава възможност за надскачане на пейзажа. “Материалната субстанция е с невероятни духовни измерения... Макар и доста материални, те могат да излъчват към вас само своята духовна еманация...”

И така - риби, хлябове, плодове, агнешки главички, кокоши крака и още, и още...

Българската литература

© 2001 Литературен форум