Литературен форум  

Брой 8 (449), 27.02. - 5.03.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

55:50 !

Отворено писмо до Председателя на Сдружение на български писатели

 

Уважаеми г-н Неделчев,

 

С направеното от Вас предложение за Генерален директор на Националното радио от името на Сдружението и с последвалия след няколко дни отказ от това предложение Вие накърнихте авторитета на организацията с безпринципност.

Би следвало да подадете оставка, за да освободите от вина членовете на Сдружението.

Още повече, че сте избран само от около 50 (петдесет) души при членски състав на Сдружението над 250 души.

 

проф. Димитър Аврамов, Георги Данаилов, Йордан Попов, Първан Стефанов, Георги Мишев, проф. Розалия Ликова, Марко Ганчев, Евгени Кузманов, Марин Георгиев, Владимир Попов, Вътьо Раковски, Георги Спасов, Атанас Свиленов, Божидар Кунчев, Васко Жеков, Теодора Ганчева, Богдана Зидарова, Васил Кинов, Пламен Цонев, Рада Александрова, Николай Цонев, Георги Цанков, Вихрен Чернокожев, Румен Шомов, Ваня Бояджиева, Иван Коларов, Ангел Ников – Димитровград, Йордан Палежев – Русе, Кръстьо Кръстев, Юлиян Йорданов, Г. К. Кирилов, Луко Захариев, Любен Лачански, Кръстю Пастухов, Весела Люцканова, Христо Троански, Мария Кръстева, Видка Николова, Иван Симеонов, Марин Колев – Ловеч, Катя Зографова, Иван Робанов, проф. Жана Николова–Гълъбова, Маргарита Петринска, Димо Райков, Неда Антонова, проф. Кирил Топалов, Васил Станилов, Пенка Ватова, Дамян Бегунов, Георги Тодоров, Цветанка Атанасова, Йордан Русков – Пловдив, Миглена Манова, Васил Давидков – В.Търново.

 

Подписката е открита и продължава.

 

Б.р. Иван Симеонов иска оставката и на останалите членове на УС, подписали Декларацията на УС на СБП.

Българската литература

© 2001 Литературен форум