Литературен форум  

Брой 8 (449), 27.02. - 5.03.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Добринка Корчева

 

 

Не знаех тогава какво е мазурката
1984-ири такта

Тази жена ви е чужда, 
не защото е чужда жена, 
о не, не съвсем, 
затова, 
близостта им е същата, 
приблизителна, 
чужда чужда жена, 
ръцете ти са отдавна отсвлечени, 
нозете не спускат ресници пред сън, 
и лугусът даже кръжи като часовник, 
луната на пясъка му се хили в лицето, 
стрелките кукукат, 
чужда жена, 
чужда жена, 
птиците лаят където им щукне, 
щуката дивно акули яде, 
и хищната близост на ятото, 
е последната буква която кълве, 
изобщо на нещо, 
сближение, 
вика й чувам омбрелата на гомбрович, 
скалпът на рита е прав като смерч, 
тя е далече от будната му артерия даже, 
тя ближния вече изпости съвсем, 
на кого ли му пука, от друга страна, 
но ти не плачи, архентина, 
тя им е чужда чужда навек, 
ери тътрузят ходила ахилесови, 
трели от лък тя шпикова, 
панира утробна стрела, 
цвилят пчелите ехе светлинни 
секунди от тази чужда жена, 
жалят близо до скашкани органи, 
те звучат музика вместо сумбур, 
(няма я още девчонката едноразова 
розови седем момента в едем?), 
ни дева ни нещо, 
без смачкана мента, бе кентавър зелен, 
Адела-аида, какво да ти кажат, 
неко хортува й който си ще, 
всяка жена е чуждицата, 
приблизително, 
всеки речник с хиляда ръце 
отписва я бавно в аналите, 
скашкани органи звук подир звук, 
20 иди на бах - за начало добро е, 
ще мисли когато, 
COGITO, 
това се очакваше като лагерен валс, 
като литерен фас, 
но тя се възражда далече, 
чуждина. Не къш и не кът.
Устоотвърната весело ронех, 
зората на шунката 
в далечното лето до сляпа стена, 
и бързеитихи тихибързеи, 
такова отиде си досега, 
никога свойта ръка не повдигнах, 
свеждане гадене и повдигане – ти – 
била е с шия лилава обесница съща, 
троен кафтан, от ванилия диск, 
пейки с настъргани ларви,
фланелена сянка и гъста вода, 
но чуждата чуждата вече излезе 
през комина на тъмнофарната свещ, 
хихика си непонятен запев перголези: 
то, вашето име, е лешник. Не леш.

Българската литература

© 2001 Литературен форум