Литературен форум

Брой 10 (451), 13.03. - 19.03.2001 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Излезе фундаментален труд на Кузман Шапкарев

Кузман А. Шапкарев. “Градиво за български речник”

Кузман А. Шапкарев. “Градиво за български речник”. Редактор на изданието проф. дфн Владко Мурдаров, предговор Веса Кювлиева-Мишайкова. ИК “Аура”,С., 2000.

Макар и с непростимо закъснение от цял век, българската лексикография истински откри един от фундаменталните си трудове. Издателска къща “Аура” със спомоществователството на Национален дарителски фонд “13 века България” и съдействието на Обединена българска банка издаде “Градиво за български речник” на големия фолклорист Кузман Шапкарев. Дълго залежавала в архивите на БАН, достъпна само за малцина специалисти, тази съкровищница на българското езиково богатство вече е реален факт. Изданието в голяма степен реабилитира езиковите занимания на Шапкарев, познат най-вече със забележителния си “Сборник от народни умотворения” (1891-94). Бидейки последният български възрожденец и “патриот до пароксизъм”, по думите на проф. Иван Шишманов, К. Шапкарев подчинява цялата си просветна, фолклористка, етнографска и лексикографска дейност на една всеобхватна, отвъдсциентистка телеология – отстояване на българщината в Македония. “Ние, славяните в Македония, българи сме и такива желаем да останем. Нови кумове да ни прекръщават не искаме” – това е неговият категоричен отговор на първите опити за създаване на македонски език и македонска нация, а последният му завет преди смъртта му на 18 март 1909 г. е: “Мили мои, пазете българщината в Македония!” – това със съответната доза патетика, припомни внукът г-н Любомир Шапкарев на официалната премиера на книгата в Централния военен клуб.

“Градиво за български речник” е създадено в услуга на свръхважната за края на ХIХ в. идея да се създаде единен общобългарски книжовен език, възможен, според романтичните възгледи на К. Шапкарев, само въз основата на “всите наречия и поднаречия”. В желанието си да подпомогне този процес, като събере на едно място най-хубавото и автентичното от лексикалното богатство на македонския диалект, страстно отстоявайки в същото време неговия български характер, Шапкарев съставя своето “Градиво”.

Трудът се състои от три части. Първата – “Общи български думи” – съдържа, както сам пише авторът, “повече от 2000 македонобългарски речи”, чиято употреба е специфична за югозападните български земи – факт, който приближава труда до днешното жанрово понятие за диалектен речник. Втората част, онасловена “Български географически названия на разни местности в Македония”, е събрала изцяло ономастична лексика. Третата съдържа чуждите, предимно турски, думи, “употребяни в българский език”. Макар и дело на самоук лексикограф, трудът изненадва днешните си изследователи с научната прецизност при обработката и структурирането на материала.

Трябва да се отбележи, че със своя професионализъм издателите са успели да останат на високото равнище на самия текст. Богато пред- и следговорено, то отговаря на най-капризните изисквания за представяне на речников труд. А тъй като, освен чисто езиковедска, “Градиво за български речник” предлага и богата енциклопедична – географска, етноложка, историческа – информация, издателите са били осенени от чудесната идея да го илюстрират с уникални карти, таблици, гравюри и най-вече фотографии от архива на БАН, максимално уплътняващи визуалния контекст на речниковия материал.

Българската литература

© 2001 Литературен форум