Литературен форум  

Брой 11 (452), 20.03. - 26.03.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Екатерина Солнцева-Накова

Европейска година на езиците 2001

 

На 27.02.2001 г. в Аулата на СУ “Св.Климент Охридски” по инициатива на МОН и СУ бе проведена Национална конференция на тема: “Езиковото и културно многообразие в името на разбирателството”. Конференцията бе открита от ректора на СУ “Св.Кл.Охридски” проф. Боян Биолчев. Проф.Борислав Тошев - зам.-министър на образованието и науката, изнесе доклад на тема: “Европейската година на езиците стартира в Лунд”. В своето изказване той подчерта, че “понастоящем се наблюдава ефектът на прахосмукачката и по-големите езици засмукват по-малките, в резултат на което всяка втора седмица умира по един език в света“. По-късно доц. Майя Пенчева - зам.-ректор на СУ, изнесе доклад на тема: “Човекът и езикът”. След почивката бяха изнесени още редица интересни доклади от ВТУ, НБУ, Института по български език при БАН и др. Конференцията бе водена от Директора на школата за подготовка на преводачи доц. Екатерина Драганова. Сред присъстващите бяха националният координатор от МОН Любов Драганова и представителя на Съвета на Европа г-жа Крумова.

В деня на конференцията в Университетската библиотека се откри изложба на чуждоезикова и справочна литература, посветена на Европейската година на езиците /ЕГЕ 2001/, която се организира от Съвета на Европа и Европейския съюз. Съществена роля в проекта играе ЮНЕСКО.

Българската литература

© 2001 Литературен форум