Литературен форум  

Брой 11 (452), 20.03. - 26.03.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Иван Младенов

Една българска перла в града на Моцарт

 

Лекторатът по българистика в Залцбург, един от най-старите в Европа, предстои да бъде закрит след 33-годишно съществуване. За този факт в българските медии няма да срещнете нито ред, нито вопъл. Лекторатът ще угасне така, както и другите огънчета за българско образование, които България допусна да изтлеят почти без да мигне. Причините са ясни като точки от комунистически манифест. По стара традиция на тези “привилeгировани места” доскоро са се изпращали не учени, а маскирани кагебейци, които се занимавали не с това да пропагандират културата и езика на страната си, а да следят тайните сметки на своите достове. И разбира се, на всяка цена да уредят собственото си битие тук, а не обратно в родината. Да разправям ли как реагират в университетите, когато чуят за български лектори? Да кажа само, че в един германски град вече бившият лектор по български език се препитава като автоджамбазин.

 

През 1968 г. в Залцбург, в рамките на новосъздадената катедра по славистика с титуляр професор Иван Гълъбов, възниква първата западноевропейска българистика. Водят се езикови курсове, четат се лекции по българска граматика и по старобългарски, канят се гости от България. Създава се внушителна за мащабите на катедрата библиотека, която съхранява ценни първи екземпляри от стари български книги. След една почти тригодишна пауза, в края на 1981, извънредният професор от Виена Ото Кронщайнер получава покана да поеме катедрата от професор Гълъбов по “Славистика и славянска хуманитаристика със специален акцент върху българистика”.

 

Междувременно чрез своята активна научна политика в продължение на повече от 30 години, Залцбург неусетно се превръща в Мека на българистиката. Става дума за ежегодните “Славистични разговори”, за списанието “Славянски езици” с извънредните издания “Бялата поредица” и “Критични издания на старобългарски текстове”, за първата на немски език “Българска литературна история”, за още множество книги, работа със студенти. Всичко това се отбелязва с многобройни отличия, увенчани накрая с посещението на българския президент Петър Стоянов, през юни 1999 в Залцбург, както и ответното, лично гостуване на професор Ото Кронщайнер при българския президент през октомври. През септември на следващата година на професор Кронщайнер беше връчен най-високият български орден “Стара планина” за извънредно високи заслуги в областта на българистиката.

 

С последното се отваря и нова глава от един кръстоносен (по-точно, “петолъчен”) поход на наши и чужди душмани срещу българското щение да имаме своя територия в Европа, откъдето да говорим пряко за нуждите и вижданията си. Започна походът на черната завист и на червената посредственост. Дори тук беше задействан с дистанционно управление един дълбоко законспириран български (!) мерзавец, комуто е обещано западно битие и кариера срещу безогледно оплюване на хора, работещи за България. Като си помисля за суетливото и лекомислено поведение на нашите интелектуалци, които не осъзнават огромната опасност пак да бъдат изпратени истински ченгета в парламента, а те така и не успяха да обяснят какво означава ченге във властта.

 

Но всеки медал (дори български) си има две страни. Вече от две години професор Кронщайнер работи за осъществяване на една своя мечта – откриване на малък, частен център по българистика в Залцбург. Нещата са напреднали административно, центърът (всъщност, със статут на университет) вече е регистриран като филиал на Нов български университет, уредена е неговата структура, уточнени са специалностите, които ще се изучават. Със собствени средства професорът е наел апартамент на най-красивото място в Залцбург – един замък, притежаван от монаси бенедиктинци в самия център на града. “Австро-Баварският център за българистика”, както гласи официалното му име, ще се опита да реализира един модел на преподаване, необходим за новата “култура на мира”, в която навлязоха народите от Европа и Америка, култура на интензивно общуване и пряко опознаване на “другия”.

 

Концепцията на центъра представлява съвършено нова, гъвкава образователно-стопанска форма, която напълно отговаря на настоящите интереси на България и на Австрия. Кооперирането с най-големия частен български университет дава възможност за образуване на автономна академична структура, изцяло обърната към едно много по-съвременно обучение, съчетаващо както академични, така и стопанско-информационни функции. Този мобилен тип университет ще съхранява база-данни за българската икономика и ще може да дава компетентна информация за моментното състояние на българските пазари. Заедно с това, ще подготвя студенти, които да могат непосредствено да се реализират в културните институции и в стопанството, ще са в състояние да извършват преводаческа дейност и да оказват помощ на желаещите да правят бизнес в България.

 

Български студенти, от своя страна, ще могат да се обучават в града на Моцарт по германистика, ще изучават австрийска и баварска култура и история. Ще се развива академична дейност, свързана с научни публикации и изследвания, осигуряваща развитието на млади хора с по-високи амбиции. С този университетски център България ще даде добър пример за запазването и на останалите славянски филологии в Европа.

 

Да спасим българистиката в Европа е задача достойна за висока похвала и доживотно посвещение. Да не споменаваме гигантските предимства за развитието на знанията за страната ни и за бизнесотношенията, културата и изучаването на български език от чуждестранни студенти. Но реализмът говори друго. Знаем, че когато човек е гладен, уморен от чакане и сит на обещания, за култура, наука и бъдеще не можеш да му говориш. Затова и не обвиняваме никого от българската държава за отсъствието досега на реакция, макар че не е лошо да си припомним от нашата история, че липсата на мисъл за поне 5 години напред е онова, което ни е изяждало главата. Или че съществувалият дълги години до комунистическата ера Институт за българистика на професор Густав Вайганд в Лайпциг се е издържал от Княжество България. А трябва толкова малко, за да заискри светлината на просвещението от една българска перла в града на Моцарт. И също толкова малко, за да помръкне тази светлина, несгрята от грижата на родината. Както винаги, изборът си е само наш. И за нашите деца.

 

Предоставяме нашите адреси за контакт, както и сметките в австрийски и немски банки.

 

ZeBulg

Австрийско-Баварски Център за Българистикa

A-5020 Salzburg, Moenchsberg 2 (Edmundsburg)

 

Direktor

Otto Kronsteiner

O.Univ.Prof. Dr., Dr.h.c.mult., Ritter des Stara Planina Ordens I. Klasse

 

KontaktAdresse/Adres za kontakti: D-83 122 Samerberg, HochriessStrasse 64

Tel. [0049 8032] 8464, Fax [0049 8032] 982 981. E-mail: oe.kronsteiner@t-online.de

 

*

 

Нов български университет София

Filiale Salzburg . Klon Zalcburg . Клон Залцбург

(ZeBulg)

 

Центърът за българистика е основан на 7 декември 2000 г. в Залцбург. Той си поставя за задача да развива един европейски модел за малките езици.

 

Центърът за българистика се ръководи от настоятелство (Advisory board), състоящо се от видни личности от Австрия, Бавария, България, Канада и САЩ, както и от един Пoчетен сенат (Honorary senate), състоящ се от изключително авторитетни лица, принадлежащи към бизнескръговете от изброените страни.

 

 

Извлечение от правилника

 

1) Австрийско-Баварският център за българистика има за своя цел да развие в рамките на австрийското и баварско културно пространство описаните в списание Die SlawIschen Sprachen 62/1999: 117-126 (Salzburgs Bulgaristik. Eine Moeglichkeit) модели на информация за България. Резултатите ще бъдат обнародвани в печата и в научни доклади.

 

2) В сътрудничество с Нов български университет, София, ще се предлага обучение за австрийци, немци и българи по специалностите Българистика (Bulgarian Studies) и Германистика (German Studies) с акцент върху австрийския и баварски немски език.

 

3) Идеалната цел е принос към една нова култура на мира (Culture of Peace); разбиране на Другия и стремеж към Европейска интеграция чрез образование и познание.

 

4) Сътрудниците се задължават, морално и правно, да работят за демитологизиране на историята чрез културна толерантност и хуманно ориентиран плурализъм за отстояване на мира в България и с нейните съседи, като избягват всякаква форма на телесно, обществено, медийно или религиозно насилие.

 

BankVerbindungen/Bankovi smetki [Oesterreichisch-Bayerisches Zentrum fuer Bulgaristik]

Avstrija: Salzburger Landeshypo-thekenbank, BLZ 55000, Konto 286369 6.

Germanija/Bavarija: Raiffeisenbank Aschau-Samerberg, BLZ 711 628 04, Konto 3248470

Българската литература

© 2001 Литературен форум