Литературен форум  

Брой 11 (452), 20.03. - 26.03.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

КНИГИ

 

Валентина Радинска. “Поне. 66 избрани и нови стихотворения”. Изд. “Хемус”, 2001
Валентина Радинска. “Поне. 66 избрани и нови стихотворения”. 
Изд. “Хемус”, 2001

В книгата “Поне”, както подсказва заглавието, влизат освен избрани стихотворения от петте предишни поетични книги ( “Към мен върви човек”, “Нощна книга”, “Не”, “Чистилище” и “Всичко”) на Валентина Радинска, но и стихове, писани през последните години. Качественият подбор на стиховете е гаранция за една силна книга.

За художественото оформление на книгата са използвани рисунки на Светлин Русев.

Свети

Отново есен над света лети.
Но ти не слушай мрачния й ритъм –
на дните ми проклети в пещерите
свети, любов, свети!

Когато вече всичко си изписал
и само дъжд в градините цъфти,
и разумът изгубва своя смисъл –
свети, любов, свети!

Когато гасне всичко с пукот тих,
когато мракът нежно ни
докосне,
сред непрогледния живот – и
после! –
свети, любов,
свети, любов, свети!

Бисера Ранева. “Приказки и неприказки за космическия дърводелец”. Изд. “Народна култура”. 2001
Бисера Ранева. “Приказки и неприказки за космическия дърводелец”. 
Изд. “Народна култура”. 2001

“Не са много поколенията с възможност да живеят в свършека на времена и начеването на времена. И сега, в този си свършек човечеството преминава забързано цялата си история - от примитиви и демиурзи до широките очи на Интернет - съзнанието развързано, блуждаещо подобно мислите на тялото, приковано на стола.

В подобни преходи, кой знае защо, се възраждат позабравени жанрове, появява се нуждата от приказност и вероятно така са се появили и приказките на Бистра Ранева.”

С тези думи редакторът Петър Манолов започва представянето на книгата на Бистра Ранева “Приказки и неприказки за космическия дърводелец”.

Следват прикзки за пшениченото момиче, за времето, за коприната, за кралицата великанка, за синеоката комета, за дъжда, за Лунната фея, за Облачния принц, за снега, за спомените и още, и още...

Може би е важно и уточнението на Петър Манолов, че “ако срещнете някой да разказва измислени приказки на децата си, не бързайте да го обвинявате във всички живи грехове.” Така е. Особено ако приказките са добри.

Карамфил Манолов. “Културният ресурс на предприемачеството”. Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”. 2000
Карамфил Манолов. “Културният ресурс на предприемачеството”. 
Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”. 2000

Книгата е отговор на социалната необходимост, която следва от появата на новите български предприемачи след края на 1989 г. В “Културният ресурс на предприемачеството” се представя културният ресурс на новото българско предпиемачество, който обхваща формалните правила за поведение на предприемачите, въплътени в управлението на предприятието, и неформалните правила, носени от етноса на предприемачите. Предприемачеството става ефективно под влияние на културния си ресурс, защото благодарение на него предприемачите правят иновации в предприятията си.

Книгата е предназначена за специалисти, преподаватели, аспиранти, студенти, както и за всички интелигентни хора, които се интересуват как българската икономика не само би могла да излезе от продължителната криза, но и да постигне растеж и бъдещо развитие.

Авторът работи в Института по социология по проблеми на предприемачеството. През 1990 г. защитава докторска дисертация по проблеми на социологията на труда. През 1998 г. получава хабилитация за старши научен сътрудник.

Кръстина Гечева. “Михаил Арнаудов”. Библиография. Академично издателство ”Проф. Марин Дринов”. 2000
Кръстина Гечева. “Михаил Арнаудов”. Библиография. 
Академично издателство ”Проф. Марин Дринов”. 2000

По думите на проф. Дочо Леков “научното дело на акад. М. Арнаудов респектира с обема, със стойността на публикациите, с изключителната ерудиция на изследователя, с неутолимия му стремеж да навлиза в различни области на хуманитарното познание. Той се интересува от проблемите на литературознанието, езикознанието, фолклора, културологията, социологията, философията, народопсихологията.” Библиографията отразява цялостната научна дейност на Михаил Арнаудов - от първата му публикация през 1893 г. до 1998 г. В книгата е включена литература за живота и творчеството на учения. Всички публикации - монографии, студии, рецензии и отзиви, са подредени хронологично. Освен това всяко заглавие е придружено с анотация, подчертаваща най-същественото в произведението. Представени са всичките рецензии, отзиви и полемики върху неговите трудове.

Авторката Кръстина Гечева е известен библиограф, автор на няколко библиографски книги, между които “Библиографията на Йордан Иванов” (1974), “Българската култура през Възраждането (1986), “Българската историческа наука. Т.5” (1985) и други публикации.

Бойко Богданов. “Око на гущер”. Изд. “Авангард принт”. Русе. 2000
Бойко Богданов. “Око на гущер”. 
Изд. “Авангард принт”. Русе. 2000

Стиховете в тази малко особена книга са писани в периода от 1982 до 2000 година. Интересен е и фактът, че редактор на стихосбирката е Стефан Цанев.

Книгата е условно разделена на две части - “Огледала” и “Отблясъци”. Стъклен студ и порутени зидове, зимни вагони, снежни метличини, есенни ниви, жарещи ниви, бабички, пияници, сакати, пустинен вятър, гладни вълци, очи на гущер в орбити от влага и т.н. Един особен поетичен свят. Много ярки образи, образи като снимки, образи-картини - точно толкова, колкото се полага за светоусещането на един режисьор, например.

Една голяма сочна ябълка
се пръсна
като сърце - презряла -
скъса се от клона,
разсече въздуха на две
половини:

живот отминал
гаснеше отляво
отдясно нямаше
какво да гасне.

И с кръв от ябълка написа:

Не ме откъсна никой -
бях Мария.

Българската литература

© 2001 Литературен форум