Литературен форум  

Брой 12 (453), 27.03. - 2.04.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Книги

 

Валерия Фол. Ружа Нейкова. “Огън и музика”. Академично издателство “Проф. М. Дринов”. Изд. ТИЛИА. С., 2000
Валерия Фол. Ружа Нейкова.
“Огън и музика”. Академично издателство “Проф. М. Дринов”. Изд. ТИЛИА. С., 2000

Книгата е резултат от изследвания на нестинарската обредност, които продължават повече от двадесет години както в българския дял на Странджа, така и в селата в Северна Гърция, където гръцкоезичните нестинари са били изселени от планината през 20-те години на XX век. Последното теренно проучване на Валерия Фол е извършено през януари 1999 г. в Лангада край Тесалоники и е включено в текста.

В труда са използвани всички предишни анкети, наблюдения и проучвания. Книгата се отличава от тях не само по своята интерпретативна стратегия спрямо “живата старина”, но и с първото по рода си изследване и представяне на нестинарската обредна музика.

В “Огън и музика” странд-жанското фолклорно наследство получава истнската си оценка на древнотракийска духовна съставка в ранното християнство. Книгата е предназначена за студенти, познавачи и любители в областта на историята, фолклора, историческата психология, културната антропология, историята на древните религии и на християнството.

Книгата включва много приложения, описания на нестинарска обредност, свещени места и легенди, фотографии на нестинарски икони, параклиси, обредни трапези, графики, аязмата на св. Илия... Освен това в приложенията са включени също и много панагирски песни.

“Рилският манастир”. Академично издателство “Проф. М. Дринов”. С,. 2000
“Рилският манастир”.
Академично издателство “Проф. М. Дринов”. С,. 2000.

Книгата излиза под редакцията на проф. д-р. арх. н. Маргарита Коева. Румяна Радкова, Боряна Христова, Рашел Ангелова, Любен Прашков и Елена Гендова са авторите на изследванията в книгата. Изданието представя Рилския манастир като духовен и културен център на българите през хилядолетието, изминало от неговото основаване. Разкрива ценностите на събраните в Рилския манастир паметници на българските художествени занаяти и духовно творчество, очертава неговата роля в съвременната култура.

Оценките на културните и художествените факти са направени върху солиден фактологичен материал, върху натрупаните до днес позания за съществуващата архитектура, живопис, иконопис, дърворезба и творби на приложното изкуство, върху познанията за ръкописните и старопечатните книги.

В книгата са включени като приложения много фотографии, архитектурни планове, общи изгледи на Рилския манастир, църквата "Успение Богородично" в метоха "Пчелина", скитът "Св. Лука", фотографирани части от декоративна стенопис и др.

Библиографските източници включват основните трудове от обширната литература за манастира - в това число и многобройни албумни издания, туристически наръчници, рекламни материали, всеки от които може да послужи на читателя като насока за търсене на допълнителни сведения.

Сп. Родна реч. бр. 1, 2001
Сп. Родна реч. бр. 1, 2001.

Литературното списание за ученици съчетава и в този брой полезни плюс интересни материали. Задължителните “Първи стъпки”, отличените преводи от конкурса на списанието, рубриката “Открит урок”. За седмокласниците е “Описанието на Велики Преслав в “Шестоднев” на Св. Йоан Екзарх” от Иво Братанов. В рубриката “Час по история” е публикувано интервюто на единайсетокласничката Северина Плачкова от Велико Търново с проф. Кразимир Попконстнатинов за интереса към историята днес, епиграфските паметници, текстове, амулети и пр. А за всички онези, които четат списанието преди всичко за забавление, е интервюто със Стефан Вълдобрев и спомените му от онези години като сътрудник на “Родна реч”, например…

“На времето завоите опасни”. Институт за литература- Издателски център “Боян Пенев”. С., 2001
“На времето завоите опасни”
Институт за литература- Издателски център “Боян Пенев”. С., 2001.

Изданието е подготвено от Института за литература към БАН и е посветено на 70 години от рождението на Пеньо Пенев. Съставител е Иванка Ангелова. Редактор е ст.н.с. д-р Свилен Каролев.

Сборникът съдържа нови научни изследвания върху творчеството и жизнения път на Пеньо Пенев. Включени са доклади, научни съобщения и документални свидетелства, представени на Националната научна конференция “Дни на проверка”, състояла се през май 2000 г. в Димитровград. Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на община Димитровград. Автори на изследванията са Катя Янева - "Невъзможният Пеньо Пенев", Владимир Янев - "Пеньо Пенев днес", Иван Сарандев - "Поемата "Дни на проверка" от Пеньо Пенев", Георги Янев - "За един несъстоял се естетически скандал", Иван Русев - "Театърът и поетът", Вихрен Чернокожев - "Кой самоуби Пеньо Пенев?", Свилен Каролев- "Нови документални свидетелства за обстоятелствата около самоубийството на Пеньо Пенев" и Катя Кузмова-Зографова - "Ключът към смъртта на Пеньо Пенев". С новия поглед към поезията на Пеньо Пенев, с редицата наизвестни факти и документални данни, съдържащи се в текстовете, сборникът представлява опит да се открои съвременното възприемане на поета в паметта на българската култура, неговият ярко индивидуален и драматичен път в изкуството и в живота.

Сп. “Лик”. Брой 3. 2001“Залезът на интеректуалците” и Режис Дебре, който описва днешните интелектуалци. За Париж и темата, която е непресъхваща през вековете - какво става с хомо интелектуалис? И евентуалните отговори. Залязва, отива си, комерсиализира се! Едрите заглавия на френските вестници, които периодично оповестяват подобни прогнози... Книгата на Режис Дебре за края на френските интелектуалци, която предизвика типично парижка полемика. И още.

И какво представлява текстът, който предшества или изпраща книгата, пиесата, сборника? Ако погледнем на него като на ключ към замисъла или мост през вековете, или дори естетска наслада с информационен привкус, ще оценим предговора или предислова като самостоятелен литературен жанр. Книгата на Алистър Грей, разбира се, “Книга на предговорите”. И критикът Уилям Гас по този повод в “Лъндън Ревю ъв Букс”.

И още - “Малката вещица”, както наричат Ясмина Реза, която не се е главозамаяла от успеха на пиесата си “Изкуство”, писателят Жан-Жак Шул и френската награда “Гонкур” с роман за своята съпруга, актрисата Ингрид Кавен, разсъждения за театъра на грузинския режисьор Роберт Стуруа и още, и още...

Лука Ронкони разказва за новата си театрална постановка по романа на Набоков "Лолита". Режисьорът Явор Гърдев разказва за свои постановки и проекти, за "виртулното тяло" и аскетичния театър. И Едуард Бонд - един от големите британски драматурзи, излага теоретичните си виждания за театралното изкуство.

Българската литература

© 2001 Литературен форум