Литературен форум  

Брой 12 (453), 27.03. - 2.04.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Лидия Влахова

Изложба “Календар 2001”

 

Изложбата на Лъчезар Касабов на тема “Календар 2001” ни представя творби с нековенционален характер, които не изобразяват, а изразяват една художническа визия към философските измерения за цикличния ритъм в природното и човешкото битие. Те ни правят съпричастни чрез своя графичен изобразителен прийом към един особен ракурс за природни състояния, продиктувани от светоусещането на автора за Тъмното и Светлото в тези нестандартни календарни листове с множеството нюанси на черно-бялото, които затварят кръга между зазоряването и здрачаването, обединени в един многозвучен ансамбъл на емоционални и психологически състояния.

Това, което интригува в този календарен цикъл на Л. Касабов, е подтекстът за превъплъщенията на сезоните не като формален природен феномен, а като убедителен и самостоятелно въздействащ художествен образ за космологичното начало на Битието.

Въздействащи със своята абстрактно-условна художествена образност, творбите на Лъчезар Касабов ангажират възприятията ни с артистичния експеримент, който цели да ни внуши представи за времето и космическия ритъм, които правят неподвластни тленното и биологичното в човешкото ни съществувание...

Българската литература

© 2001 Литературен форум