Литературен форум  

Брой 13 (454), 03.04. - 09.04.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

За Станислав Виткевич - Виткаци

Сп. “Театър”. Бр. 3-4, 2001.

“Усещам как нещо се пука и всичко отива в мозъка ми.”

Ст. И. Виткевич

Ст. И. Виткевич като Наполеон. Снимка Тадеуш Ланге. Закопане, 1937-1939 г.“Метафизика на двуглавото теле”

Този брой на списание “Театър” е изцяло посветен на творчеството на “колосалната фигура” на Станислав Игнаци Виткевич, познат с измисления от самия него псевдиним - Виткаци. Трудно е да се каже дали той е повече художник или писател. Приносът му и към двете изкуства е еднакво впечатляващ както с обема, така и с естетическата си стойност - пище Димитрина Хамзе. Станислав Виткевич е автор на няколко хиляди картини, около 40 драми, 3 романа, към 200 теоретични статии, томове с писма, естетически и философски студии...

Новият брой на сп. “Театър” започва с текста на Димитрина Хамзе - “Траектория на една неистова съдба” за живота и творчеството на Виткаци. Освен това са поместени много текстове на самия Виткевич - “По-точно определение на театралното изкуство в чистата форма”, “Няколко думи по въпроса за “темите” на театралните пиеси”, “За моята така наречена “Теория на безсмислието” (?) в изкуството”, “Театърът на бъдещето”, “За артистичната игра на актьорите” и още.

В броя са включени още “Правилник на портретната фирма “С. И. Виткевич”, спомените на Преслав Кършовски за Виткаци, записани от Кева Апостолова, проф. Лех Сокул и “Виткаци в края на века”...

Това, което е полезно за онези, които не са запознати с творчеството на световноизвестния поляк, популярен като авангардист в литературата за театър, е представената биография на Виткевич - “Живот в дати”.

Българската литература

© 2001 Литературен форум