Литературен форум  

Брой 14 (455), 10.04. - 16.04.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Маркус Ярошка

 

Роден през 1942 г., живее в Грац. Следвал е философия и математика. Пише лирика и проза. Издания: “Езикова промяна”, стихотворения, издателство “Лайкам”, “Неспокойствие в изреченията”, стихотворения, издателство “Блешке”, “Границата на лицето”, разкази, издателство “Едицион ателие”. От 1981 г. е издател на литературното списание “Лихтунген”. Стихотворенията “Проблясъци” и “Спомен” са от цикъл нови творби на Маркус Ярошка, поместен в литературното списание “Райбайзен”, брой 17/2000 г.

Спомен

когато и да е
едно поглеждане нагоре
сред тишината на полето...
оттатък старите села
познатост на пейзажа

но няма изплъзване
сред бавни часове
от разстоянията до нещата

времето едно пространство

в покоя на вечерта
под облаци от поезия
спомен
за коса в градината

континент за децаПроблясъци

понякога
в светла изгубеност
- в ничията земя -
копнежът
да останеш “в света”

след дълго настояще

в забавеност
да изтърпиш
глъбта от едновременност
в проблясъци наново
език на щастието
да измислиш

в кратко бъдеще
с апокалипсиса пред погледа
без страх от метафори
да мислиш за последната усмивка
на влъхвите

сред поетични далнини

Превод от немски Маргарит ЖЕКОВ

Българската литература

© 2001 Литературен форум