Литературен форум  

Брой 15 (456), 17.04. - 23.04.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Георги Мицков на 80 години

Георги Мицков

Вечността сама се съхранява

На Рада Москова

Гледам в речния притихнал вир.
От подмолите му блясват 
люспи на играещите риби 
и листата на върбата 
се объркват с този блясък 
на смълчаната вода.
Тя за мен е като листа 
с погледа си в нея пиша букви 
и нещата си разменят тайни 
отразени в мойто чувство.
Знаят ли го не е важно.
Те взаимно са обвързани 
и животът ги затваря 
във кръга на моя поглед.
Вечността сама се съхранява.
Българската литература

© 2001 Литературен форум