Литературен форум  

Брой 15 (456), 17.04. - 23.04.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Любен Лачански

  

Дърводелецът

- И как можах да му забравя
името на дърводелеца.
На оня тих и скромен сефарад,
отсякъл ствола на смокинята
във сряда сутрин.
Починал си подир труда усилен.
Обядвал.
Мацата била му вкусна,
млеко не пил, защото чакал Пасха.

Живял съм с люде от различни раси.
Прегръщал съм прокажени.
Тешил съм хроми.
Спорил съм с търговци-фарисеи.
Но дърводелстващия образ все ме
следваше.
И знаех – той ще изтесачи кръста
на който днес съм разпнат.
Благородно е сега да имах
поне парà в препаската,
с която да му заплатя
труда неистов.
Смокинята е трудоемко и дърво
чаталесто.
И майсторлък особен се изисква,
от него да направиш честен кръст,
на който НЕВИНОВЕН да разпънат.
Жени в нозете ми реват
и ме разсейват.
Кръвта изтича.
Знам кръвта изтича.
Дечица тичат –
с глина ме замерват.
А киселият сюнгер със оцета
директно, точно в раните оттича с
болка.
Боли ме, Боже, краят на живота!
И тялото е тленно.
И боли ме!
Въпреки че съм призваният.
И страдам.

Петли в ушите ми кънтят.
Духът безценен е единствено.
Знам на ковача имената –
също майстор.
Пироните са яки и държат,
в жарта изчукани, да.
Не припадам.
Ох, колко дълъг беше
тоя път под кръста.
Сега ми е по-лесно.
Ще почивам... дълго.

Но как можах на дърводелеца
да му забравя името!
А спомням си, че сукал съм
от вимето на негова коза.
С ослите негови пътувал съм
в пустинята.
И песен помня някаква,
в дъха на стружките сред песента.
И тинята, изпита в прах и мърльост.
Ръцете му си спомням.
Точно помня ги, когато за скворците
пролетес,
Той майстореше примки.
Сетне къщички като килийки
строеше.
Строи и днес. Но доста по-стабилни.

Дали наистина съм му забравил
името?
Не мога да попитам ни Мария?
Ни другата Мария?
Нито стражите?
Но знам, че в събота, когато
се окаже смъртта ми недомислие
ще имате въпроси.
Тогава дълго гледайте небето.

Под небето
ще се кръсти Йосиф!
Дърводелецът!

И ще поиска да получи пенсия.
Наследствена.
Нали е мъж на Девата –
Мария.

Българската литература

© 2001 Литературен форум