Литературен форум  

Брой 16 (457), 24.04. - 30.04.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Тома Марков

 

 

мислите на г-н Риба
след разочарование от фр. трио

На Б. Минков

о те забравиха че
от невидимата котка
е видима само усмивката
увиснала под мустаците

и тяхното свирене бе
по-вчерашно
и от слабата бира
изпита снощи

тези които останаха да
ги слушат са празни
по-празни
от празни увеселителни влакчета

малцината които
отплуваха бяха:

из-
пушени риби
от-
веяни риби
из-
пуснати риби.

01.04.2001

Българската литература

© 2001 Литературен форум